Stowarzyszenia przedsiębiorców


moneyInstytucje otoczenia biznesu, stowarzyszenia wspierające rozwój przedsiębiorczości:

Gmina Barczewo:
- Lokalne Centrum Obsługi Inwestora,
- Rada Gospodarcza przy Burmistrzu Barczewa.

Gmina Biskupiec:
- Biskupieckie Stowarzyszenie Prywatnych Przedsiębiorców,
- Biskupieckie Towarzystwo Gospodarcze.

Gmina Olsztynek:
- Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości