STOP przemocy wobec kobiet


Powiat Olsztyński po raz kolejny wziął udział w ogólnoświatowej kampanii pn. „Biała wstążka”. To przeprowadzana w kilkudziesięciu krajach akcja kierowana do mężczyzn, mającą na celu walkę z przemocą wobec kobiet. 

W piątek 23 listopada pracownice Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie proponowały panom odwiedzającym urząd przypięcie białej kokardki jako symbolu deklaracji, że nigdy nie będą sprawcą przemocy i będą reagować widząc przejawy agresji wobec kobiet. Jednym z nich był starosta olsztyński. – Taka akcja jest potrzebna, bo chodzi o problem, o którym trzeba mówić głośno. Tym bardziej, że najczęściej przemoc domowa ma miejsce za zamkniętymi drzwiami domów i często kobiety milczą, obawiając się konsekwencji ze strony agresora. Przemocy trzeba się przeciwstawiać, czy choćby wskazać skrzywdzonej osobie, gdzie może znaleźć pomoc i że warto tej pomocy szukać – przekonywał Andrzej Abako.

Jednym z interesantów, którzy zgodzili się na przyczepienie białej wstążeczki był pan Waldemar. – Każda przemoc jest zła, a przede wszystkim nie jest sposobem na rozwiązanie problemów. Najlepsza jest zawsze rozmowa – mówił.

Gdzie powinny szukać pomocy osoby pokrzywdzone?
W ramach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie funkcjonuje Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej (z punktami w Biskupcu i Olsztynku, liczba miejsc w punktach ogółem 5), gdzie osoby dotknięte przemocą mogą otrzymać schronienie oraz zostaną objęte opieką psychologa i prawnika. Realizowane są również programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy. W 2018 r. odbyły się one w Biskupcu, Barczewie, Dobrym Mieście, Jezioranach, trwają jeszcze w Olsztynku. Udział w programach wzięło i ukończyło 91 osób w tym 18 kobiet. W bieżących programach bierze udział 15 mężczyzn i 4 kobiety. Po raz kolejny został także przeprowadzony program psychologiczno-terapeutyczny w Olsztynku. Udział w nim wzięło 12 osób, ukończyło 10 osób (mężczyźni).

W Centrum działa Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych, Współuzależnionych i Ofiar przemocy. W ramach punktu zatrudnieni są specjaliści, którzy przyjmują w Starostwie Powiatowym w Olsztynie, przy Placu Bema 5 w pokoju nr 122, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr telefonu 89 544 38 00 lub 89 544 38 03Prawnik oferuje swoje wsparcie w czwartki od godz. 15.00 do 17.45, psycholog w piątki od godz. 15.15 do 17.15. W roku bieżącym z takiej pomocy skorzystało 48 osoby w tym niektóre kilkakrotnie.

Całodobowo działa też telefon interwencyjny 665 237 899.

Segregator1_Strona_1 Segregator1_Strona_2 Segregator1_Strona_4