Statuetka za współpracę powiatu z uniwersytetem


Prawie 40 tysięcy studentów rozpoczęło w środę 6 października nowy rok akademicki na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Podczas uroczystości Mirosław Pampuch, starosta olsztyński odebrał z rąk rektora UWM statuetkę za 10-letnią współpracę pomiędzy powiatem, a uniwersytetem.

_

Studenci rozpoczną naukę na 53 kierunkach, w tym roku uniwersytet uruchomił 4 nowe kierunki: (bezpieczeństwo wewnętrzne, praca socjalna, dietetyka, ratownictwo medyczne) na 16 wydziałach. Podczas wystąpienia inauguracyjnego prof. Józef Górniewicz , rektor UWM  przedstawił obecną sytuację uczelni, poinformował o planowanych inwestycjach, mówił również o nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym i płynących w związku z tym zagrożeniach. Na uroczystości nie zabrakło również odznaczeń i wyróżnień dla pracowników i przyjaciół uniwersytetu. Statuetkę za 10-letnią współpracę powiatu z uczelnią odebrał z rąk rektora starosta olsztyński.
- Nasza współpraca jest bardzo owocna – powiedział starosta Mirosław Pampuch. – Dzięki porozumieniu z Wydziałem Prawa i Administracji już od roku  w powiatach województwa warmińsko-mazurskiego działają Studenckie Poradnie Prawne. Bezpłatnych porad, pod czujnym okiem kadry udzielają studenci oraz absolwenci tego wydziału. W tym roku wspólnie z Wydziałem Nauk Medycznych podpisaliśmy umowę na utworzenie oddziału kliniki uniwersyteckiej w Szpitalu Powiatowym w Biskupcu. Jest to Oddział Kliniczny Pediatrii i Alergologii. Już w tym roku w Szpitalu Powiatowym w Biskupcu pojawią się pierwsi słuchacze kierunku lekarskiego. Współpraca powiatu z młodymi prawnikami i lekarzami to coś, czego zazdroszczą mi koledzy samorządowcy z całego kraju – dodał Mirosław Pampuch.
Na wykład inauguracyjny przyjechał do Olsztyna doktor honoris causa UWM, prof. Władysław Bartoszewski. Podczas przemówienia profesor zwrócił szczególną uwagę na dwa zagadnienia: prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej i zbliżające się wybory samorządowe.
- Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej niesie za sobą konkretne korzyści, ale to również dla nas wielkie wyzwanie – mówił w czasie wykładu prof. Bartoszewski. – Najważniejszymi zagadnieniami, które musimy podjąć podczas naszej prezydencji, to bezpieczeństwo energetyczne, debata nad budżetem, czy rozwój gospodarczy. Wykład akademicki nie przewiduje zadawania pytań i dyskusji, ale ja z góry mam gotowe niektóre odpowiedzi – żartował profesor. – Moje motto życiowe sprowadza się do tytułów moich książek „Warto być przyzwoitym" oraz „Życie trudne, ale nie nudne" – zwrócił się do studentów profesor.
Były Minister Spraw Zagranicznych namawiał szczególnie młodych ludzi do wzięcia udziału w wyborach samorządowych.

Fot. Wacław Brudek