Zarząd Powiatu


Zarząd Powiatu w Olsztynie:

Andrzej Abako  - starosta olsztyński
Joanna Michalska - wicestarosta olsztyński

Członkowie Zarządu:
Artur Wrochna
Jacek Szydło
Janusz Radziszewski

w posiedzeniach Zarządu Powiatu uczestniczą z głosem doradczym:
Lucyna Kozikowska – skarbnik
Maria Bąkowska – sekretarz

Kontakt z sekretariatem:
pl. Bema 5, pok. 207
10-516 Olsztyn
tel.: 89 521 05 00
fax.: 89 521 05 01
e-mail: sekretariat@powiat-olsztynski.pl