Zarząd Powiatu


Zarząd Powiatu w Olsztynie:

Nowy Zarząd Powiatu w Olsztynie. Od lewej: Wojciech Ruciński, Andrzej Abako, Małgorzata Chyziak, Alicja Wąsik, Bożena Wojarska.

 

Małgorzata Chyziak – starosta olsztyński
Andrzej Abako - wicestarosta olsztyński

Członkowie Zarządu:
Alicja Wąsik
Bożena Wojarska
Wojciech Ruciński

w posiedzeniach Zarządu Powiatu uczestniczą z głosem doradczym:
Lucyna Kozikowska – skarbnik
Maria Bąkowska – sekretarz

Kontakt z sekretariatem:
pl. Bema 5, pok. 207
10-516 Olsztyn
tel.: 89 521 05 00
fax.: 89 521 05 01
e-mail: sekretariat@powiat-olsztynski.pl