Starosta nowym prezesem OSP


3 grudnia 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Olsztynie odbył się Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Olsztynie. Uczestniczyło w nim ponad 80 osób. Podczas posiedzenia został wybrany nowy, 34-osobowy Zarząd. W wyniku jego ukonstytuowania się powołano też nowego prezesa. Została nim Małgorzata Chyziak – starosta olsztyński, która zastąpiła na tym stanowisku Mirosława Pampucha. – To dla mnie ogromny zaszczyt, ale też zobowiązanie do jeszcze bardziej intensywnej pracy na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu olsztyńskiego, a także dbałości o jak najlepsze warunki służby strażaków ochotników, których zaangażowanie i poświęcenie zawsze bardzo wysoko ceniłam – mówi prezes Małgorzata Chyziak. Gratulujemy!