Stan epidemiologiczny w powiecie na 25.05.2020 godz. 9:00


Podajemy stan epidemiologiczny w powiecie olsztyńskim na 25.05.2020 godz. 9:00.

Przypominamy, że od dziś możliwe jest prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach 1-3 szkoły podstawowej. Będzie można je łączyć z zajęciami dydaktycznymi. Utrzymany jest obowiązek realizowania podstawy programowej.

W zależności od sytuacji w danej szkole dyrektor zdecyduje, czy będzie to kształcenie w formie stacjonarnej czy zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Przedłużony zostaje także zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do lat 8.

Wytyczne dotyczące zasad otwierania szkół, internatów, zajęć praktycznych oraz wytyczne GIS znajdziecie na stronie men.gov.pl

25 maja 2020 godz_9