Stan epidemiologiczny w powiecie na 15.05.2020 godz. 9:00


Podajemy stan epidemiologiczny w powiecie olsztyńskim na 15.05.2020 godz. 9:00. Za półtora tygodnia (od 25.05.) uczniowie klas I-III będą mogli brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej. Decyzja o wysłaniu dziecka do szkoły należy do rodziców. Tym, którzy wolą jednak zostać z dzieckiem do 8 r.ż. w domu, przysługuje zasiłek opiekuńczy.

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało wytyczne w sprawie powrotu do szkół młodszych dzieci. Wśród nich są m.in.:

Szczegóły na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej (kliknij)

15 maja 2020 godz 9