Stacja Kontroli Pojazdów - rejestracja i zmiana danych stacji kontroli pojazdów - Powiat Olsztyński
piątek, 4 Grudzień 2020 , imieniny obchodzą: Barbara, Krystian
dodaj do ulubionych

szlak swietej warmii
kalendarz wydarzeń
szybki kontakt

Starostwo Powiatowe w Olsztynie

Plac Bema 5, 10-516, Olsztyn
tel.: 89 527 21 30
tel.: 89 521 05 19
fax: 89 527 24 14
starostwo@powiat-olsztynski.pl
Tagi
Sonda

Stacja Kontroli Pojazdów – rejestracja i zmiana danych stacji kontroli pojazdów

Treść urzędowa:
Prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów, dokonywanie wpisów bądź skreślenia przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej.
Wymagane dokumenty:
Wniosek – formularz do pobrania (Wniosek)
1. Dowód osobisty (do wglądu)
Wraz z wnioskiem przedsiębiorca składa oświadczenie (formularz do pobrania – Oświadczenie) o następującej treści:
„Oświadczam, że:
1.dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów są kompletne i zgodne z prawdą;
2.znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów, określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.”.
Oświadczenie powinno również zawierać:
1.firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania;
2.oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
3.podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
Opłaty:
Opłata skarbowa:
- 412 zł za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,
- 206 zł za zmianę wpisu w rejestrze przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
- 17 zł za pełnomocnictwo dla osoby składającej wniosek i odbierającej zaświadczenie o wpisie do rejestru – w przypadku osób innych niż przedsiębiorca
(opłata skarbowa – nr konta bankowego: 20 1030 1218 0000 0000 9040 1513 – Bank Handlowy w Warszawie S.A. ).
Termin odpowiedzi:
Wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru  następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.
Tryb odwoławczy:
Od postanowienia odmawiającego wydanie zaświadczenia potwierdzającego prowadzenie stacji kontroli pojazdów przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia za pośrednictwem Starosty Olsztyńskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.),
rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 roku w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz.U. z 2006 r. Nr 40, poz. 275),
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 roku w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów (Dz.U. Nr 223, poz. 2264),
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1829).

Wykonanie zadania:

Jednostka odpowiedzialna
Stanowisko pracy do spraw transportu drogowego
Pracownicy odpowiedzialni
 • Marek Szyrwiński
  - Stanowisko pracy do spraw transportu drogowego
  Olsztyn, Plac Bema 5 pokój 15
  telefon: 521 05 16
 • Joanna Martul
  - Stanowisko pracy do spraw transportu drogowego
  Olsztyn, Plac Bema 5 pokój 15
  telefon: 521 05 16
image_pdfimage_print
29 / 10 / 2013

Zobacz również:

geoportal_m

99_locek_strategia

98_banerek-rodzina

projekty-unijne

inwestycje powiatu
psd_klocek

u_pracy

RSO

nieodplatna_pomoc

PKZ_2

Copyright © 2013 Powiat Olsztyński     Kalendarz imprez | Mapa serwisu | Polityka plików Cookies | Kanał rss realizacja: strony www virtualmedia.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji