Sprzęt dla OSP


26 listopada 2018 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Świątkach odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu ratowniczego zakupionego przy współfinansowaniu z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości dla wszystkich jednostek OSP z terenu  gminy. Przekazania dokonał Wójt Gminy Świątki Sławomir Kowalczyk przy obecności przedstawiciela Komendy Miejskiej PSP mł. bryg. Jarosława Ciemińskiego oraz Komendanta Gminnego OSP – Piotra Grudnia. Oczywiście podczas ceremonii były obecne delegacje wszystkich jednostek na czele z Prezesami i Naczelnikami.

Ogólna wartość zakupionego sprzętu wyniosła prawie 38 500,00 zł, z czego prawie 37 000,00 zł stanowiło dotację ze środków Funduszu Sprawiedliwości, wkład własny Gminy Świątki wyniósł niecałe 1 550,00 zł.

Autorem i koordynatorem projektu był wójt Gminy Świątki Sławomir Kowalczyk. W ramach projektu zakupione zostały między innymi 4 Automatyczne Defibrylatory (AED), 2 zestawy ratownicze PSP R1, Agregat prądotwórczy, parawan ochronny oraz 2 zestawy uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów.

Zakup nowego sprzętu wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo osób poszkodowanych zwiększając szanse na uratowanie ich zdrowia lub życia, a jednocześnie da strażakom możliwość skutecznego udzielania pierwszej pomocy.