SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI


Powiat Olsztyński oraz Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Olsztyńskiego, posiadają w swoim zasobie wiele interesujących nieruchomości. Część z nich przeznaczona jest do sprzedaży.
Sprzedaż nieruchomości w większości przypadków następuje w przetargu, który poprzedzają wykaz oraz ogłoszenie. W szczególnych przypadkach dopuszczone jest zbycie w trybie bezprzetargowym (np. na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich).

Aktualnie sprzedajemy

Jeżeli macie Państwo wybraną nieruchomość, stanowiącą własność Skarbu Państwa lub Powiatu, i jesteście Państwo zainteresowani jej nabyciem to zgodnie z przyjętą procedurą należy wystąpić w tej sprawie w formie pisemnej. Wniosek jest zwolniony z opłaty skarbowej i powinien zawierać:

  1. Imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy.
  2. Adres zamieszkania lub siedzibę.
  3. Numer telefonu.
  4. Położenie (miejscowość i gmina), numer i powierzchnia działki do nabycia, zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków.

Jeżeli nie znaleźliście Państwo wśród aktualnych ogłoszeń interesujących Was nieruchomości, zapraszamy do kontaktu z pracownikami Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Agnieszka Bazarnik
Olsztyn, Plac Bema 5 – pok. 108,
tel. 89 521 05 29

Iwona Orłowska – Mach
Izabela Brzozowska
Olsztyn, Plac Bema 5 – pok. 106,
tel. 89 523 28 86