Sprawozdanie z realizacji Narodowego Programu Zdrowia


Link do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 roku w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

W załączniku tabela sprawozdawcza – INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH LUB PODJĘTYCH ZADANIACH Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO ZA ROK 2016.

DRUK SPRAWOZDAWCZY