Spotkanie w Osnabrück pod znakiem spójności społecznej


W niemieckim Osnabrück odbyło się tradycyjne spotkanie noworoczne. Jako przedstawiciele partnerskiego powiatu wzięli w nim także udział Andrzej Abako – starosta olsztyński, Joanna Michalska – wicestarosta oraz Andrzej Moszczyński – członek Rady Powiatu w Olsztynie.

Spotkanie po raz pierwszy odbyło się pod przewodnictwem nowej starosty Anny Kebschull. Zaproszenie otrzymali także przedstawiciele powiatów partnerskich z Osnabrück i z zagranicy. Nie brakowało okazji do rozmów na temat współpracy obu powiatów w bieżącym roku. – Mamy wiele planów. Rozpoczęliśmy już przygotowania do realizacji kilku wspólnych projektów, w tym wizyty grupy Caritas diecezji Osnabrück oraz Forum Kobiet, planujemy też przyjazd niemieckiej policji do powiatu olsztyńskiego. Chcemy także gościć młodzież szkolną na wiosennej międzynarodowej konferencji klimatycznej, organizowanej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Będzie ona poświęcona przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym, wpisując się w nurt ruchu młodzieżowego Fridays for Future. Własnym torem biegnie już organizacja kolejnego polsko-niemieckiego obozu młodzieżowych drużyn pożarniczych, który tym razem odbędzie się w Niemczech. Oprócz tego chcemy zachęcić niemieckich przedsiębiorców do odwiedzenia powiatu olsztyńskiego jesienią tego roku – wymienia Andrzej Abako, starosta olsztyński.

Wspólnych inicjatyw jest wiele, podobnie jak tematów i wyzwań, z którymi polska i niemiecka strona musi sobie radzić. – W swoim przemówieniu starosta Kebschull podkreśliła konieczność inicjowania wspólnych działań na rzecz zwalczania przyczyn i skutków zmian klimatu oraz nierówności społecznej, a także wspierania osób z niepełnosprawnością, również intelektualną. „Spójność społeczna” ma być hasłem przewodnim obecnej kadencji, odnosząc się nie tylko do społeczeństwa niemieckiego, ale do całej społeczności Europy i świata. Jako przedstawiciele Powiatu Olsztyńskiego czuliśmy, że jesteśmy dla naszych przyjaciół z Niemiec ważnym partnerem, z którym chcą współpracować na wielu płaszczyznach – oceniła Joanna Michalska, wicestarosta.

Delegacja Powiatu Olsztyńskiego miała też okazję do rozmów ze Stefanem Muhle, sekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy, Transportu i Cyfryzacji Dolnej Saksonii, byłym starostą Powiatu Osnabrück. Spotkała się również z byłymi mieszkańcami dawnego powiatu Allenstein – Kreisgemeinschaft Allenstein e.V.