Spotkanie sołtysów w gminie


W sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olsztynku 14 marca br. odbyło się spotkanie z okazji Dnia Sołtysa. Z gospodarzami sołectw należących do gminy spotkali się burmistrz Olsztynka Mirosław Stegienko oraz jego zastępca Anna Luśnia.

Rozpoczynając spotkanie burmistrz Olsztynka wraz z zastępcą pogratulował wszystkim sołtysom licznych sukcesów i działań na rzecz rozwoju swoich miejscowości i tym samym całej Gminy. Podziękował także za sumiennie wykonywaną pracę i za ogrom zaangażowania na rzecz poprawy jakości życia społeczności gminy, życząc dalszych sukcesów, wytrwałości w tej trudnej, społecznej pracy, satysfakcji z wykonywania codziennych obowiązków, przyjaznych relacji z mieszkańcami oraz wszelkiej pomyślności. Licznie przybyłym sołtysom sołectw wręczono listy gratulacyjne oraz drobne upominki.

Spotkanie było także doskonałą okazją do podsumowania ostatnich inwestycji w sołectwach oraz omówienia spraw bieżących. Zaproszeni gości wymieniali doświadczenia z pracy w sołectwach, mówili o planach na przyszłość oraz wspominali dokonania lat poprzednich. Spotkanie miało na celu podkreślenie roli sołtysa jako dobrego „gospodarza wsi”, który na bieżąco reaguje na potrzeby w swoim sołectwie, zabiega o inwestycje, integruje mieszkańców, potrafi zorganizować wsparcie dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych.