Spotkanie rekrutacyjno-⁠networkingowe dla MŚP


Stowarzyszenie Wzornictwo Przemysłowe Warmii i Mazur we współpracy z Urzędem Marszałkowskim zaprasza na spotkanie rekrutacyjno-⁠networkingowe w Olsztynie!
Spotkanie adresowane jest to polskich firm meblarskich z sektora MŚP, które chcą nawiązać współpracę z profesjonalnymi projektantami. Jak to zrobić? Wystarczy zgłosić swoją firmę do projektu  ,,Design to dobre dla MŚP”.

10 firm ma szanse uzyskania pełnego wsparcia w postaci: opieki specjalistów, m.in. design managerów, analityków trendów, technologii, projektantów, opracowania nowego projektu wzorniczego, nadzoru nad wdrożeniem, stworzenia prototypu i produktu finalnego, pomocy przy tworzeniu strategii komunikacji, identyfikacji wizualnej marki, kanałów i narzędzi promocji, opracowania i realizacji przestrzeni wystawienniczej oraz zapewnienia udziału w targach.

Termin: 27 czerwca 2018 r., od 11:00 do 14:00
Miejsce: Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91a, sala 122 Zgłoszenia przyjmowane są do 25.06.2018 r. na adresy: een@wmarr.olsztyn.pl lub designtodobre@wpwim.pl, telefon
kontaktowy: + 48 735 389 215.

Agnieszka Bailey
Ekspert ds. Eksportu
Expert pro-⁠export

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów Investors and Exporters’ Service
Centre

Departament Koordynacji Promocji

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA
WARMIŃSKO-⁠MAZURSKIEGO

T: +48 89 512 51 72
F: +48 89 512 51 79
E: a.bailey@warmia.mazury.pl
W: www.invest.warmia.mazury.pl

Adres korespondencyjny
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-⁠Mazurskiego w Olsztynie ul. Emilii Plater 1, 10-⁠562 Olsztyn

Adres punktu informacyjnego
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-⁠Mazurskiego w Olsztynie ul. Głowackiego 17, 10-⁠447 Olsztyn

Projekt współfinansowany ze środków Poddziałania 6.2.1 Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, na lata 2007-⁠2013