Rozmowy na temat ekonomii społecznej w powiecie


W Starostwie Powiatowym w Olsztynie odbyło się posiedzenie Zespołu do spraw Ekonomii Społecznej Powiatu Olsztyńskiego. Przewodziła mu wicestarosta Joanna Michalska. 

W trakcie spotkania Dariusz Węgierski ze Stowarzyszenia WAMA COOP omówił założenia i zasady udziału w projekcie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na lata 2019-2021.

Do zadań Zespołu należy inicjowanie działań wspierających funkcjonowanie podmiotów ekonomii społecznej, współudział w tworzeniu dokumentów strategicznych dotyczących tego zagadnienia, pomocy społecznej i promocji zatrudnienia, ponadto współpraca ze środowiskami biznesowymi i Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego. W skład Zespołu wchodzą wicestarosta olsztyński, sekretarz Powiatu oraz przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świątkach, Banku Żywności w Olsztynie, Klubu Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupcu, Gminy Purda, Stowarzyszenia ESWIP Biuro w Olsztynie, Centrum Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej w Olsztynie, Lokalnej Grupy Działania „Warmiński Zakątek” i Domu Pomocy Społecznej w Jezioranach.