SPOTKANIA KONSULTACYJNE - STRATEGIA MOF OLSZTYNA 2030+ - NOWE WYZWANIA


Zapraszamy do udziału w dwóch spotkaniach konsultacyjnych poświęconych projektowi Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna 2030+ – Nowe wyzwania. Zaplanowano je na 27 października 2021 r. w formule on-line, w dwóch oddzielnych sesjach:

1. w godzinach 11:00 – 13:00

2. w godzinach 17:00 – 19:00.

Link do spotkań konsultacyjnych (platforma MS Teams)

Podczas tych spotkań przedstawiciele instytucji, przedsiębiorstw, stowarzyszeń i wspólnot oraz inni mieszkańcy, zainteresowani problematyką społeczno-gospodarcza Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna, będą mogli wskazać najważniejsze ich zdaniem sprawy i problemy. Konsultacje społeczne pozwolą na dokładne poznanie preferencji mieszkańców i ich wizji rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna. Rolę moderatora będzie pełnił dr hab. Wojciech Dziemianowicz, prof. UW.