Spartakiada Drużyn Sanitarnych


Pampers, Dzwon, Gwoździk, Help, Gniew i Cukierek – to nazwy konkurencji, w jakich zmagała się młodzież podczas XVII Powiatowej Spartakiady Drużyn Sanitarnych. Zawody odbyły się 10 czerwca w Starym Dworze (gmina Dobre miasto).

– Cieszę się, że w powiecie olsztyńskim są osoby, które maja świadomość, jak  ważna jest umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, właściwych  reakcji służących bezpieczeństwu. Choć spotkanie ma charakter konkurencji i tak wszyscy już jesteście zwycięzcami. Wiecie,  jak pomóc drugiemu człowiekowi, a tu przyjechaliście tylko sprawdzić się i  skonfrontować z innymi drużynami – mówiła starosta olsztyński Małgorzata Chyziak.

– W spartakiadzie udział wzięło 8 drużyn z 7 gmin Powiatu Olsztyńskiego. Zwyciężyli zawodnicy z Dobrego Miasta. Drugie było Barczewo, a trzecie miejsce zajął Biskupiec – powiedział Zbigniew Załuski, dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Powiecie Olsztyńskim. – Zawody mają na celu doskonalenie umiejętności członków formacji ratownictwa medycznego OC i drużyn sanitarnych OC oraz upowszechnienie humanitarnej idei Obrony Cywilnej. Chcemy także popularyzować wśród społeczeństwa postawy prospołeczne – dodał dyrektor.

Uczestnicy zawodów musieli wykazać się umiejętnościami reanimacji poszkodowanego na manekinie (phantomie), udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w przypadkach zdarzeń losowych tj. wypadek drogowy czy upadek z wysokości. Rywalizacja nie polegała tylko na umiejętnościach praktycznych ale także wiedzy teoretycznej. W teście najwięcej punktów zdobył Michał Zglinicki z Olsztynka.

Pierwsze trzy miejsca nagrodzone zostały nagrodami rzeczowymi. Pozostali otrzymali dyplomy za udział.

Zwycięska drużyna weźmie udział w Wojewódzkiej Spartakiadzie Drużyn Sanitarnych OC i Formacji Ratownictwa Medycznego OC, która odbędzie się 7 października 2017 roku.