Sołtys Wójtowa wyróżniony


3 marca w Ostródzie, z okazji Samorządowego Dnia Sołtysa Marszałek Warmii i Mazur, Gustaw Marek Brzezin wręczył wyróżnienia sołtysom szczególnie zaangażowanym w działania mające na celu aktywizację lokalnych społeczności, rozwijanie wiejskiego krajobrazu oraz wzrost atrakcyjności turystycznej. Wśród wyróżnionych znalazł się Adam Perczyński – sołtys sołectwa Wójtowo.

 

 

fot. Urząd Marszałkowski w Olsztynie