czwartek, 2 Luty 2023 , imieniny obchodzą: Maria, Mirosław
dodaj do ulubionych

szlak swietej warmii
kalendarz wydarzeń
szybki kontakt

Starostwo Powiatowe w Olsztynie

Plac Bema 5, 10-516, Olsztyn
tel.: 89 527 21 30
tel.: 89 521 05 19
fax: 89 527 24 14
starostwo@powiat-olsztynski.pl
Tagi
Sonda

Składanie skarg i wniosków

Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków:
Interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmują:

 1. Starosta i Wicestarosta w poniedziałki w godzinach od 10.00 do 15.00.
 2. W przypadku, gdy dzień wyznaczony do przyjmowania w sprawach skarg i wniosków jest dniem ustawowo wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w następnym dniu roboczym.
 3. Sekretarz i Skarbnik oraz dyrektorzy wydziałów – w dniach pracy Starostwa w godzinach od 9.00 do 14.00.
 4. Pozostali pracownicy Starostwa – codziennie w godzinach pracy.

Przedmiot skargi:

 • Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiot wniosku:

 • Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Wymagane dokumenty:

Zgłoszenie skargi lub wniosku w formie:

 1. pisemnej,
 2. telegraficznej lub za pomocą telefaksu,
 3. elektronicznej,
 4. ustnej do protokołu (w protokole zamieszcza sią datą przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy. Protokół po sporządzeniu, odczytaniu jest podpisywany przez skarżącego i urzędnika, który go sporządził).

Opłaty:
Zwolnione z opłat.

Termin odpowiedzi:

 1. Skargę lub wniosek załatwia się bez zbędnej zwłoki, nie póżniej jednak niż w ciągu miesiąca.
 2. Wnioskodawca zostanie zawiadomiony na piśmie o sposobie załatwienia skargi lub wniosku.
 3. Posłowie na Sejm, senatorowie i radni, którzy wnieśli skargę lub wniosek we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia skargę lub wniosek innej osoby zawiadamiani są o sposobie załatwienia skargi lub wniosku w terminie czternastu dni od dnia ich wniesienia lub przekazania.

Tryb odwoławczy:
Nie jest możliwe wniesienie odwołania.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46),
 • Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Olsztynie, stanowiący załącznik do uchwały Nr 59/2/2015 Zarządu Powiatu w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Olsztynie.

To zadanie nie jest przypisane żadnemu pracownikowi.

image_pdfimage_print

geoportal_m

PKZ_2

99_locek_strategia

98_banerek-rodzina

PKZ_2

projekty-unijne

inwestycje powiatu
psd_klocek

u_pracy

RSO

nieodplatna_pomoc

PKZ_2

Copyright © 2013 Powiat Olsztyński     Kalendarz imprez | Mapa serwisu | Polityka plików Cookies | Kanał rss realizacja: strony www virtualmedia.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji