I Sesja Rady Miejskiej w Olsztynku


22 listopada 2018 r. w sali posiedzeń odbyła się I Sesja Rady Miejskiej w Olsztynku, rozpoczynająca nową kadencję 2018-2023.

Sesję otworzyła Radna Seniorka wśród obecnych Radnych Alicja Woźnicka. Podczas sesji radni Rady Miejskiej i burmistrz otrzymali od przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej Adama Szczepańskiego zaświadczenia o wyborze. Głównym punktem pierwszej sesji było złożenie ślubowania przez Radnych: Michała Grzeszczaka, Romana Lewandowskiego, Roberta Dumkę, Roberta Waraksę, Alicję Woźnicką, Irenę Pisarewicz, Mariusza Zakrzewskiego, Ryszarda Lachowicza, Ryszarda Orłowskiego, Andrzeja Wojdę, Krzysztofa Kowalskiego, Andrzeja Salwina, Jerzego Głowacza, Rafała Draszka, Stefana Pieńkowskiego i Burmistrza Mirosława Stegienkę oraz wybór przewodniczącego Rady Miejskiej, na którego w głosowaniu tajnym został wybrany Andrzej Wojda.

Serdeczne gratulacje oraz życzenia owocnej pracy dla radnych oraz burmistrza na rzecz mieszkańców Gminy Olsztynek złożyli przybyli na sesję goście na czele z nowo wybranym starostą olsztyńskim Andrzejem Abako i ustępującym burmistrzem Arturem Wrochną.