poniedziałek, 24 Wrzesień 2018 , imieniny obchodzą: Gerard, Teodor
dodaj do ulubionych

Warmia Warto!
kalendarz wydarzeń
szybki kontakt

Starostwo Powiatowe w Olsztynie

Plac Bema 5, 10-516, Olsztyn
tel.: 89 527 21 30
tel.: 89 521 05 19
fax: 89 527 24 14
starostwo@powiat-olsztynski.pl
Lądowisko w Gryźlinach
Tagi
Sonda

Co jest największym walorem Warmii?

Ruszył Otwarty Konkurs Ofert dla NGOs!

Ruszył Otwarty Konkurs Ofert dla NGOs!

Zarząd Powiatu ogłosił Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych_ przewidzianych do finansowania i współfinansowania z budżetu Powiatu Olsztyńskiego w roku 2013. W puli konkursowej jest 150 tys. zł. Termin składania projektów to 28 luty 2013.

Celem konkursu jest wyłonienie i finansowe wsparcie projektów, dotyczących realizacji zadań publicznych Powiatu Olsztyńskiego, podejmowanych na rzecz wspólnoty mieszkańców powiatu, zwłaszcza w zakresie zwiększenia aktywności, kultury i edukacji obywatelskiej oraz podniesienia jakości życia na terenie powiatu przy współpracy różnych środowisk dla zwiększenia skuteczności i efektywności realizacji zadań zleconych. Do dyspozycji organizacji pozarządowych jest w tym roku 150 tysięcy złotych. Poniżej rodzaje zadań do zrealizowania i środki, jakie są przeznaczone na poszczególne działania. 

Rodzaje zadań oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację w roku 2013:
1)  Przedsięwzięcia i kampanie społecznościowe wspierające pomoc społeczną, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
1. inicjatywy mające na celu zbiórkę żywności na potrzeby domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych, usamodzielnionych wychowanków oraz innych jednostek na terenie powiatu;
Wysokość środków finansowych ogółem: 30.000zł
2)  Przedsięwzięcia polegające na budowaniu dialogu wśród grup narodowych i etnicznych
1. działania na polu organizowania, uczestniczenia i popularyzowania imprez zmierzających do ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej, w tym języka regionalnego
Wysokość środków finansowych ogółem: 3.000zł
3) Wspieranie i upowszechnianie ochrony i promocji zdrowia
1. wsparcie projektów popularyzujących zasady bezpieczeństwa zachowania się w wodzie oraz ratownictwa i ochrony ludności
Wysokość środków finansowych: 2.000zł
2. inicjatywy popularyzujące i promujące zdrowy styl życia przy wykorzystaniu walorów przyrodniczych Warmii
Wysokość środków finansowych: 3.000zł
4)  Przedsięwzięcia polegające na upowszechnianiu i organizowaniu różnych form aktywności sportowej i rekreacyjnej w środowisku niepełnosprawnych
1. promocja i organizacja inicjatyw sportowych i rekreacyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych
Wysokość środków finansowych ogółem: 5.500zł
5) Inicjatywy z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji , oświaty i wychowania
1. programy wspomagające rozwój uzdolnionej młodzieży i wyrównywania szans, polegające na udzielaniu stypendiów naukowych absolwentom gimnazjów, uczniom szkół ponadgimnazjalnych i studentom – pochodzącym z terenu powiatu – osiągających wysokie wyniki w nauce, a będących w trudnej sytuacji materialnej
Wysokość środków: 48.400zł
2. wspieranie działań mających na celu propagowanie edukacji kulturalnej wśród dzieci i młodzieży, w tym przedsięwzięcia polegające na organizowaniu lub uczestniczeniu dzieci i młodzieży w imprezach artystycznych
Wysokość środków: 2.000zł
6) Projekty i inicjatywy służące popularyzacji, prezentacji kultury, sztuki oraz tworzenia i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
1. przedsięwzięcia o regionalnym charakterze, polegające na organizowaniu imprez prezentujących dorobek amatorskich grup teatralnych
Wartość środków: 3.000zł
2. wspieranie działań i inicjatyw służących popularyzacji, prezentacji i tworzenia sztuki i rzemiosła artystycznego
Wartość środków: 3.200zł
3. wsparcie dla projektów mających na celu popularyzację, promocję i prezentację osiągnięć amatorskich grup chóralnych
Wartość środków: 10.000zł (w tym: na organizację imprezy: 7.000zł, na nagrodę za najlepsze wykonanie utworu: 3.000zł )
4. przedsięwzięcia zmierzające do wspierania inicjatyw tworzących warunki dla rozwoju twórczości artystycznej – a w szczególności idei tworzenia poczucie tożsamości kulturowej Warmii w malarstwie – oraz jej popularyzacji i prezentacji  
Wartość środków: 10.000zł
7) Projekty organizujące imprezy i działania sportowe, wspierające i upowszechniające  kulturę fizyczną
1. wsparcie dla projektów popularyzujących i podnoszących aktywność ruchową poprzez organizowanie działań sportowo-rekreacyjnych o zasięgu co najmniej powiatowym
Wysokość środków ogółem: 6.000zł
8) Przedsięwzięcia z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
1. projekty mające na celu upowszechnianie i wspieranie ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego oraz podnoszenia świadomości ekologicznej
Wysokość środków: 10.000zł
2. inicjatywy zmierzające do upowszechniania i rozwoju edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży poprzez działania ochronne i zabezpieczające jednostek OSP
Wysokość środków: 10.000zł
9) Programy na rzecz upowszechniania i ochrony praw konsumentów
1. działania polegające na szerzeniu edukacji konsumenckiej wśród dzieci i młodzieży
Wysokość środków ogółem: 1.500zł
10) Inicjatywy na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 w zakresie określonym ustawą w ramach dialogu obywatelskiego
1. programy wspierające i popularyzujące działalność organizacji pozarządowych oraz utrzymujące i rozwijające współpracę pomiędzy nimi a powiatem na rzecz realizacji zadań publicznych
Wysokość środków ogółem: 3.000zł

Zadanie musi zostać wykonane w roku 2013. Czas realizacji powinien obejmować: okres przygotowania, przeprowadzenia oraz zakończenia zadania (podsumowanie, ewaluacja zadania, sprawozdanie z wykonania zadania). Wszystkie dokumenty księgowe muszą zostać wystawione do dnia zakończenia zadania. Miejscem realizacji zadania jest teren Powiatu Olsztyńskiego.

Oferty na realizację zadań publicznych należy składać na obecnie obowiązujących drukach w  terminie do  dnia 28 lutego 2013r. w Starostwie Powiatowym w Olsztynie, pl. Bema 5 w  Sekretariacie Starosty  (2 piętro, pokój 207).  Decyduje data  wpływu  do  Starostwa Powiatowego w Olsztynie. Ofertę    należy   złożyć   w    zamkniętej   kopercie   opatrzonej  nazwą i danymi teleadresowymi Oferenta z dopiskiem ,,Otwarty Konkurs Ofert na 2013r.” oraz z wpisaniem rodzaju zadania zgodnie z ogłoszeniem  konkursowym  wraz z jego rozszerzeniem, wynikającym z opisu zadania.

Aktualne dokumenty i formularze znajdują się poniżej:
KLIKNIJ TUTAJ!!!

image_pdfimage_print
06 / 02 / 2013

Zobacz również:

sejmpuls_powiatu

99_locek_wiadomosci_z_gmin99_emapa99_locek_strategia98_banerek-rodzinaprojekty-unijneinwestycje powiatupsd_kloceku_pracy

98_OcRSO

remontyport-mazury

 

Copyright © 2013 Powiat Olsztyński     Kalendarz imprez | Mapa serwisu | Polityka plików Cookies | Kanał rss realizacja: strony www virtualmedia.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji