Ruszają przetargi na budowę DK51 Smolajny-Kosyń i rozbudowę skrzyżowania koło Dywit


Drogowcy ogłosili w czwartek, że ruszają przetargi na dwie ważne inwestycje – przebudowę drogi krajowej nr 51 na odcinku Smolajny-Kosyń, a także na rozbudowę skrzyżowania DK51 z drogami lokalnymi koło Dywit.

DK51 Smolajny – Kosyń

Ogłoszenie ukaże się niebawem na platformie zakupowej GDDKiA. W treści opublikowanego ogłoszenia znajdą się szczegółowe informacje na temat zakresu zamówienia i warunków udziału w przetargu.

- Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, wzmocnienie konstrukcji nawierzchni i poprawa geometrii drogi. Dzięki budowie ciągu pieszo-rowerowego poprawi się również bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu. Nawierzchnia drogi o długości około 2,2 km zostanie wzmocniona do nośności 11,5 tony na oś. Na odcinku tym zostaną zlikwidowane nienormatywne zakręty, powstanie kładka dla pieszych nad Łyną oraz oświetlenie drogi. Przebudowane zostaną zjazdy i odwodnienie – informuje olsztyński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Przebudowa odcinka DK51 Smolajny-Kosyń to kolejny etap modernizacji tej drogi. Przypomnijmy,  budowa obwodnicy Smolajn powstaje w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic.

Rozbudowa skrzyżowania koło miejscowości Dywity

Dzięki tej inwestycji powstanie czterowlotowe rondo o jednym pasie ruchu wraz z zatokami autobusowymi i chodnikami. Wykonana zostanie również przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej w celu zapewnienia prawidłowego odwodnienia skrzyżowania. W postępowaniu przyjęto trzy kryteria oceny ofert: cenę, okres gwarancji i termin realizacji. Termin złożenia ofert został wyznaczony na 6 maja.

- Rondo pozwoli na sprawne włączenie do DK51 ruchu z drogi prowadzącej na cmentarz i do Kieźlin z jednej strony oraz z os. Sterowców z drugiej, poprawiając tym samym bezpieczeństwo na skrzyżowaniu. Koszty inwestycji ponoszą po połowie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad i Gmina Dywity – informują drogowcy.

Źródło i foto: GDDKiA Olsztyn