Rozwój biznesu poprzez współpracę z samorządem


„Razem w kierunku wzmocnienia współpracy samorządu terytorialnego i biznesu” – pod takim tytułem władze gminy Stawiguda zorganizowały w Tomaszkowie konferencję. Inicjatorem wydarzenia był rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Ryszard Górecki. Zarząd Powiatu w Olsztynie reprezentował wicestarosta Jan Żemajtys.

– Obecnie na terenie gminy funkcjonuje ponad 800 podmiotów gospodarczych – mówiła Irena Derdoń, wójt gminy Stawiguda. – Tylko w tym roku powstało 70 nowych. Dla nas to niezmiernie ważne ze względu na tworzenie miejsc pracy, czy wpływy z podatków.
Anna Michalik zaprezentowała ofertę inwestycyjną gminy Stawiguda na podstawie Systemu Informacji Przestrzennej (SIP). Z kolei omówieniem zasad funkcjonowania Specjalnej Strefy Ekonomicznej zajął się Marcin Kuchciński, dyrektor Departamentu Pozyskiwania Inwestorów. Na spotkaniu nie zabrakło lokalnych biznesmenów. – Firmy powinny ze sobą współpracować, a nie rywalizować – mówił przedsiębiorca Jerzy Szaban.

W spotkaniu uczestniczyła Grażyna Przasnyska, warmińsko-mazurski kurator oświaty, która mówiła o dostosowaniu szkolnictwa zawodowego do wymagań i zapotrzebowania przedsiębiorców na lokalnym rynku pracy. Formy wsparcia dedykowane przedsiębiorcom i pracodawcom przedstawiła Krystyna Dudzińska, dyrektor Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego. Tomasz Piłat zaś przybliżył przedsiębiorcom możliwości skorzystania z nowej perspektywy finansowania w programach unijnych na lata 2014 – 2020. Spotkanie zakończyło się dyskusją,

fot. Gazeta Warmińska