Rozwiązanie konkursu wiedzy o Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa


Komenda Miejska Policji w Olsztynie i Starostwo Powiatowe w Olsztynie w dniach 31 sierpnia – 30 września zorganizowali Quiz wiedzy na temat KMZB, czyli Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. W profilaktycznej zabawie pod patronatem Starosty Olsztyńskiego Andrzeja Abako udział wzięło 30 mieszkańców Olsztyna i powiatu olsztyńskiego.

Kupon wraz z pytaniami można było znaleźć na stronie internetowej KMP oraz w lokalnych mediach. W profilaktycznej zabawie udział wzięło 30. mieszkańców Olsztyna i powiatu olsztyńskiego. Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń jedynie 5 osób odpowiedziało poprawnie na wszystkie pytania.

Najczęściej popełniano błędy:

9. W jakim czasie po naniesieniu zagrożenia na mapie Policja ma obowiązek podjąć jego weryfikację:

Prawidłowa odpowiedź zaznaczona jest na kolor zielony. Z tym pytaniem problem miało najwięcej uczestników quizu. Aż 18 osób zaznaczyło nieprawidłową odpowiedź b).

4. Czy poprzez KMZB można zgłaszać pilne interwencje Policji?

Prawidłowa odpowiedź zaznaczona jest kolorem zielonym. 4 osoby błędnie uważały, że pilne interwencje można zgłaszać za pomocą KMZB. Należy podkreślić, iż jest to niewątpliwie błąd. Pilne interwencje należy zgłaszać koniecznie na numer alarmowy 112!

1. Od kiedy działa Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w województwie warmińsko-mazurskim?

Prawidłowa odpowiedź zaznaczona jest na kolor zielony. Na to pytanie 2 osoby udzieliły nieprawidłowej odpowiedzi. Przypominamy, że KMZB w naszym województwie funkcjonuje od września 2016 r.

6. Przykładowe kategorie, które można zaznaczyć to:

Prawidłowa odpowiedź zaznaczona jest kolorem zielonym. Jedna osoba popełniła błąd, zaznaczając błędną odpowiedź.

Zgodnie z zasadami konkursu trzy losowo wybrane osoby, które prawidłowo odpowiedziały na pytania otrzymają nagrody główne ufundowane przez Starostę Olsztyńskiego Andrzeja Abako, zaś pozostałym 2 osobom wręczone zostaną upominki.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział, zaś laureatom nagród i wyróżnień gratulujemy!

Uwaga – ważne dane statystyczne dot. KMZB:

Od stycznia do sierpnia 2020 r. policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie otrzymali ponad 2700 zgłoszeń, z których ponad 60% zostało zakwalifikowanych jako żart/pomyłka (żart/pomyłka to zgłoszenia, których charakter oraz lokalizacja świadczą, w sposób oczywisty, o braku ich wiarygodności lub zgłoszenie naniesiono niezgodnie z regulaminem KMZB lub niezgodnie z przeznaczeniem). Pozostałe dotyczyły głównie niewłaściwego parkowania, spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych oraz przekraczania dozwolonej prędkości przez kierowców samochodów.

Przypominamy, że nanosząc zagrożenie na KMZB mamy również możliwość dodania krótkiego opisowego komentarza. Jego długość może osiągnąć maksymalnie 500 znaków. Jest to pomocne w weryfikacji informacji, gdy np. zgłaszający wskaże jako miejsce przestępstwa duże, kilkutysięczne osiedle mieszkaniowe. Bardziej szczegółowy opis zagrożenia przydaje się także w sytuacjach, gdy mieszkańcy zgłaszają nieprawidłową organizację ruchu drogowego, gdzie wcześniej bez wskazania konkretnego problemu, policjantom czasami trudno jest rozstrzygać czy skarga dotyczy zbyt krótkiego czasu oczekiwania na zielone światło na przejściu dla pieszych, nieprawidłowego oznakowania czy innych spraw. W tej sytuacji pomocna jest również inna opcja – dodawanie zdjęć, które po modyfikacjach można dołączać do internetowego zgłoszenia przy wykorzystaniu KMZB. Do zgłoszenia można dodać 3 pliki o łącznej wielkości 5 MB.

Policjanci zapewniają, że wszystkie zgłoszone za pośrednictwem KMZB zagrożenia są rzetelnie i skrupulatnie sprawdzane – w zależności od charakteru zgłoszenia zajmują się tym patrole, dzielnicowi, służba drogowa, ale także w razie potrzeby wywiadowcy lub policjanci z pionu kryminalnego.

Podkreślamy, iż zgłoszenia nanoszone na KMZB są anonimowe i gwarantują bezpieczeństwo zgłaszającym.

Zachęcamy do korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa: https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html

(mat. KMP w Olsztynie)