Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert


Znane są już wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Powiat Olsztyński na wsparcie realizowanych przez nie zadań publicznych przeznaczył 149 tysięcy zł. Swoje propozycje zgłosiło 31 oferentów, dofinansowanie otrzyma 24 z nich.

Samorząd ogłosił zasady udziału w konkursie 20 stycznia. Termin składania ofert upłynął 12 lutego. Komisja konkursowa dwukrotnie spotykała się, by określić ostateczną listę beneficjentów. – Na terenie powiatu olsztyńskiego funkcjonuje wiele stowarzyszeń, które realizują naprawdę ciekawe i wartościowe projekty. Chcemy im pomóc w przeprowadzeniu kolejnych działań, które posłużą mieszkańcom powiatu. Braliśmy pod uwagę atrakcyjność merytoryczną projektów oraz spełnienie wymogów formalnych, czyli między innymi to, czy zadanie będzie realizowane na terenie powiatu olsztyńskiego i czy zostanie wykonane w 2016 roku – mówi starosta Małgorzata Chyziak.

Nowością w tegorocznym konkursie było zadanie dotyczące ochrony zabytków. W tej kategorii swoje oferty złożyły dwa podmioty. Oba otrzymają dotację. Nie wpłynęła natomiast żadna propozycja realizacji działań w kategoriach: „Impreza lub cykl imprez mających na celu prezentację dorobku amatorskich grup teatralnych” oraz „Promocja zdrowego stylu życia przy wykorzystaniu walorów przyrodniczych Warmii”. Na te zadania wkrótce zostanie rozpisany nowy konkurs.

Na mocy uchwały podjętej 22 marca przez Zarząd Powiatu w Olsztynie dotację otrzymają:
- Bank Żywności w Olsztynie na realizację zadania „Aktywność poprzez organizację zbiórek żywności w powiecie olsztyńskim” – 20 tys. zł.
- Fundacja „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej” na Fundusz Stypendialny – 48 tys. zł.
- Fundacja Albatros z Bukwałdu na zadanie „Ptasi ogród” – 2 tys. zł.
- Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Olsztynie na zadanie „Młody świadomy ekolog” – 1 tys. zl.
- Stowarzyszenie „Nasze Gady” na Festyn Archeologiczny „Spotkanie z historią regionu” – 3,4 tys. zł.
- Stowarzyszenie MELOFANI z Dywit na „Amatorską Orkiestrę Dętą” – 2,6 tys. zł.
- Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie na „Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego” – 10 tys. zł.
- Stowarzyszenie „Nowa Wieś” z Frączek na „Noc sobótkową we Frączkach” – 1,5 tys. zł.
- Stowarzyszenie „Węgajty” z Węgajt na zadanie „Zwrotnik Warmia. Międzynarodowy festiwal Wioska teatralna 2016” – 4 tys. zł.
- Stowarzyszenie Rolniczo-Kulturalno-Oświatowe TELEINFO w Niedźwiedziu na „Organizację cyklu letnich koncertów muzyki wokalnej i kameralnej Warmia Gaudet et Cantat w Ramsowie” – 3 tys. zł.
- Jednostka Strzelecka 1028 Gietrzwałd im. Majora Zygmunta Szendzielarza PS. „Łupaszka” ZS „STRZELEC” OSW w Gietrzwałdzie na zadanie „Ratujmy Wieże w Tomarynach – Piknik Militarny z okazji Święta Wojska Polskiego – 1,5 tys. zł.
- Ochotnicza Straż Pożarna w Tuławkach na „Remont kapliczki w Tuławkach” – 4 tys. zł.
- Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „POJEZIERZE” w Olsztynie na „Wymianę istniejącej stolarki okiennej na wzór historyczny (pod względem kształtu, materiału i kolorystyki) w budynku zabytkowej Galerii Sztuki Synagoga w Barczewie – 21 tys. zł.
- Stowarzyszenie Wędkarskie Jeziora Linowskiego w Łęgajnach na zadanie „Łęgajskie klimaty” – 2 tys. zł.
- Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” na zadanie „W kierunku profesjonalizacji” – 1 tys. zł.
- Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” z Dywit na II Regionalny Konkurs Gwary Warmińskiej – Po naszemu po warnijsku – 2 tys. zł.
- Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjno-Sportowych w Jezioranach na „Memorial Stanisława Sieradzkiego” – 1 tys. zł.
- Jeździecki Uczniowski Klub Sportowy „GALOP” przy ZSR w Smolajnach na „Piknik Jeździecki w Smolajnach” – 1,5 tys. zł.
- Uczniowski Klub Sportowy „FRENDO” z Dywit na „Frendo Cup 2016” – 2,5 tys. zł.
- Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie na „Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Barczewie” – 750 zł.
- Ochotnicza Straż Pożarna w Barczewie na Ogólnopolskie Mistrzostwa w Ratownictwie w Ramach Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy Barczewo 2016 – 750 zł.
- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dobrym Mieście na zadanie „My też możemy być mistrzami 2016” – 2,8 tys. zł.
- Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Żardenikach na II Turniej Bocce Powiatu Olsztyńskiego – 1,2 tys. zł.
- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełno-SPRAWNYCH w Jezioranach na „Dzień godności osoby z niepełnosprawnością intelektualną” – 2 tys. zł.

Załączniki do pobrania:
Punktacja_koncowa_Otwarty_Konkurs_Ofert_2016

Uchwała-Zarządu_Rozsztrzygnięcie-Otwartego-Konkursu-Ofert-2016