Rozpoczęcie projektu dla uczniów z wykorzystaniem supernowoczesnych narzędzi


Powiat Olsztyński stawia na wspieranie uczniów za pomocą_ najnowocześniejszych i niezwykle atrakcyjnych narzędzi informacyjnych i komunikacyjnych. Będzie to możliwe dzięki rozpoczynanemu właśnie projektowi unijnemu. Z zajęć pozalekcyjnych w multimedialnej formule skorzysta 256 uczniów z czterech szkół ponadgimnazjalnych.

 

_       _      _

Projekt „Dodatkowe wsparcie dla uczniów potrzebujących z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi ICT” to wsparcie młodzieży w dodatkowe zajęcia pozalekcyjne prowadzone w nowoczesnej i atrakcyjnej multimedialnej formule. Głównym celem projektu jest wsparcie kształcenia uczniów szkół zawodowych Powiatu Olsztyńskiego, którzy ze względu na stan zdrowia, ograniczenia wynikające z ich własnego potencjału lub aspiracji wybiegających poza ramy programów nauczania, wymagają pomocy poprzez przeprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi ICT (Information and Communication Technologies – technologie informacyjne i komunikacyjne).

Celami szczegółowymi projektu są:

W projekcie wezmą udział 4 grupy docelowe:
I GRUPA – UCZNIOWIE NAUCZANI INDYWIDUALNIE – którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą uczęszczać do szkoły.
II GRUPA – UCZNIOWIE „SŁABSI” – osiągający niskie oceny, potrzebujący dodatkowych zajęć wyrównawczych.
III GRUPA – UCZNIOWIE „TRUDNI” – zagrożeni niedostosowaniem społecznym ze względów m.in. wychowawczych (uczniowie nieposłuszni, konfliktowi, agresywni, mający trudności w nauce).
IV GRUPA – UCZNIOWIE SZCZEGÓLNIE UZDOLNIENI – którzy korzystają z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, a ich wiedza wykracza poza standardowy program nauczania.

Beneficjenci ostateczni projektu to 256 uczniów szkół prowadzących szkolenie zawodowe w Zespole Szkół w Biskupcu, Zespole Szkół Zawodowych w Dobrym Mieście, Zespole Szkół w Olsztynku i Zespole Szkół Rolniczych w Smolajnach., którym uczestnictwo w projekcie pomoże uzyskać:

Termin realizacji zajęć to okres od 01.01.2010 r. do 30.06.2011 r.