Równać Szanse - Małe Granty


Ruszył konkurs „Równać Szanse – Małe Granty”, realizowany przez Fundację Civis Polonus (przy współpracy Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży). Wnioski można składać do 1 czerwca 2021 r. do godz. 12.00.

 

 

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie (dotyczy tylko podmiotów ze wsi i miast do 20 tys. mieszkańców) są:

● organizacje pozarządowe, zarejestrowane (w formie stowarzyszeń lub fundacji) w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez starostów;

● powiatowe, miejskie i gminne domy kultury;

● powiatowe, miejskie i gminne biblioteki publiczne;

● Koła Gospodyń Wiejskich wpisane do rejestru Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub KRS bądź ewidencji prowadzonej przez starostów.

 

Celem Konkursu „Równać Szanse – Małe Granty” jest wsparcie projektów, które będą rozwijały kompetencje społeczne i emocjonalne młodych ludzi, przydatne zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu oraz aby dzięki aktywnemu udziałowi w projekcie młodzi ludzie:

● poznali swoje możliwości i uwierzyli w siebie;

● potrafili kierować swymi działaniami i odpowiedzialnie podejmowali decyzje;

● znali i rozumieli otoczenie społeczne w którym żyją;

● potrafili nawiązywać współpracę z innymi osobami i rozwijać z nimi dobre relacje.

 

Więcej informacji pod linkiem https://www.rownacszanse.pl/kmg .