Rewitalizacja miasta, nowe boisko i nie tylko...


W listopadzie do grona miast zrzeszonych w międzynarodowej sieci Cittaslow dołączyły trzy kolejne miejscowości z województwa warmińsko-mazurskiego. Obecnie Warmię i Mazury reprezentuje 18 miast – jednym z nich jest Barczewo. Ideą ruchu jest szerzenie tzw. kultury dobrego życia oraz gościnności. 30 października 2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego zostało podpisane porozumienie w sprawie realizacji „Ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci miast Cittaslow Województwa Warmińsko-Mazurskiego”. Porozumienie zakładające przeznaczenie na rewitalizację miast kwoty 51,1 mln euro podpisał także burmistrz Barczewa.

kapliczka_1

Kapliczka w Ruszajnach.

Także w październiku Kronowo, będące jedną z miejscowości znajdujących się w gminie Barczewo, wzbogaciło się o boisko. Zostało ono zrealizowane w ramach projektu „Boisko wiejskie – miejscem integracji i rekreacji mieszkańców sołectwa Kronowo”. Na realizację inwestycji uzyskano pomoc finansową w ramach konkursu pt. „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”. Tymczasem 28 października w Ruszajnach proboszcz parafii św. Anny i św. Szczepana w Barczewie poświęcił kapliczkę, która dzięki staraniom Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie, samorządu Powiatu Olsztyńskiego, a przede wszystkim samych mieszkańców została poddana renowacji. Tę inwestycję zrealizowano także przy wsparciu finansowym samorządu województwa, w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”.

Boisko w Kronowie

Boisko w Kronowie

W Barczewie nie zapomniano również o Narodowym Święcie Niepodległości. Uroczystości rozpoczęła msza św. w intencji Ojczyzny w kościele pw. św. Anny. Następnie w sali wystawienniczo-konferencyjnej Urzędu Miejskiego zorganizowano spotkanie, w którym wzięli udział mieszkańcy gminy. Podczas spotkania wystąpili uczniowie gimnazjum z Zespołu Szkół w Barczewie oraz chór Moderato. O godzinie 16.00 w Skarbcu Kultury Europejskiej zorganizowano projekcję filmu „W ciemności”.

Msza św. w intencji Ojczyzny.

         Msza św. w intencji Ojczyzny.

Projekcja filmu "W ciemności".

Projekcja filmu „W ciemności”.