Remont na drodze Ostrzeszewo – Klebark Mały


W związku z budową II odcinka obwodnicy Olsztyna w ciągu S51 nastąpi
zamknięcie odcinka drogi powiatowej DP1995N na odcinku Ostrzeszewo –
Klebark Mały.

Dojazd do miejscowości Klebark Mały i Klebark Wielki będzie możliwy
objazdem przez Klewki drogą lokalną: Klewki- Biedówko – Klebark
Wlk., dojazd do msc. Ostrzeszewo pozostaje bez zmian aleją
Piłsudskiego.

Zmiana organizacji ruchu nastąpi w poniedziałek 16 lipca 2018 ok.
godz. 9.00 i potrwa do 31 sierpnia 2018 r.