Razem przełamią tremę


Każdy z nich uczestniczy w indywidualnych lekcjach gry na instrumencie, a dodatkowo bierze udział w zajęciach grupowych. Mowa o uczniach Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Dywitach, której pedagodzy są zwolennikami idei gry zespołowej, bo, jak mówią, wspólne muzykowanie rozwija w szczególny sposób – uczy współpracy, słuchania kolegów obok, ułatwia zrozumienie formy muzycznej, a także pomaga przełamać tremę. Właśnie dlatego Centrum Edukacji Artystycznej z ramienia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego powierzyło dyrektorowi dywickiej PSM zorganizowanie 28 kwietnia 2015 roku „Przeglądu Regionalnego Zespołów Kameralnych” w Barczewie.

- To dla nas duże wyróżnienie – cieszy się Janusz Ciepliński, dyrektor PSM, który jest jednocześnie pomysłodawcą imprezy. – Uczestnikami przeglądu będą młodzi muzycy z Podlasia, Warmii i Mazur. Wezmą udział w zajęciach przeprowadzonych w formie wykładu akademickiego i otwartej lekcji. Poprowadzą je Maciej Krassowski z Białegostoku oraz dwóch pedagogów PSM w Dywitach – Tomasz Michalak (nauczyciel klasy akordeonu) i Paweł Panasiuk (nauczyciel klasy wiolonczeli, specjalista nauczania metodą Suzuki). Chciałbym, żeby przegląd stał się też okazją do wymiany myśli i poglądów nauczycieli gry na instrumentach.

Impreza zakończy się koncertem galowym wybranych zespołów w Skarbcu Kultury Europejskiej w Barczewie o godzinie 17.