Razem łatwiej rozwiązywać problemy mieszkańców


Współpraca w zakresie oświaty, gospodarki komunalnej czy komunikacji i_ transportu zbiorowego – to tylko część dziedzin, przy których będą współdziałać Olsztyn, Powiat Olsztyński oraz miasta i gminy powiatu w ramach Olsztyńskiego Obszaru Aglomeracyjnego. W poniedziałek 10 maja wójtowie, burmistrzowie, starosta i prezydent Olsztyna podpisali deklarację o przystąpieniu do współpracy na rzecz rozwoju OOA.

W poniedziałek 10 maja w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Olsztynie nadszedł czas na przejście od słów i deklaracji do czynów. Włodarze Olsztyna, Powiatu Olsztyńskiego oraz miast i gmin z terenu powiatu, którzy już w ubiegłym roku wyrażali chęć wzajemnej współpracy, podpisali deklarację o przystąpieniu do współpracy na rzecz rozwoju Olsztyńskiego Obszaru Aglomeracyjnego. Pod deklaracją podpisali się: Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna, Mirosław Pampuch, starosta olsztyński, Lech Nitkowski, burmistrz Barczewa, Jerzy Laskowski, wójt Purdy, Jacek Szydło, wójt Dywit, Wojciech Giecko, wójt Jonkowa, Zbigniew Marek Makowski, wójt Gietrzwałdu, Elżbieta Samorajczyk, burmistrz Biskupca i Janusz Sypiański, wójt Świątek.
- Deklaracja ma charakter otwarty, więc pozostali włodarze z gmin i miast powiatu mogą się pod nią podpisać w każdej chwili – mówi Mirosław Pampuch, starosta olsztyński. – To ważny dokument, który tworzy płaszczyznę do konkretnych działań sygnatariuszy na rzecz rozwoju Olsztyńskiego Obszaru Aglomeracyjnego i rozwiązywania problemów naszych mieszkańców. Razem na pewno zrobimy to dużo skuteczniej.
Sygnatariusze deklaracji zobowiązali się do wszechstronnej współpracy i wspólnych działań w takich dziedzinach, jak: oświata, kultura, turystyka, promocja, gospodarka komunalna, komunikacja i transport zbiorowy oraz wspieranie inwestycji i przedsiębiorczości.
- Cieszę się, że jesteśmy w szerszym gronie niż to było na pierwszych spotkaniach w ubiegłym roku – mówi Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna. – To dobry symptom, że wszyscy tu zgromadzeni chcemy podjąć współpracę, która jest niezwykle potrzebna dla naszych mieszkańców. Jestem przekonany, że nasza współpraca będzie służyć lepszemu życiu naszych mieszkańców.  
Podpisując deklarację o współpracy włodarze zgodzili się na przystąpienie do Rady OOA, która będzie inicjować i koordynować zadania mające na celu usprawnienie funkcjonowania OOA. Najwyższym ciałem Rady OOA będzie Prezydium Rady OOA, w którego skład wejdzie pięć osób. Na poniedziałkowym spotkaniu sygnatariusze deklaracji zdecydowali także o powołaniu dwóch zespołów roboczych, które będą pracować nad propozycjami konkretnych działań na rzecz rozwoju OOA. Pierwszy z nich – zespół ds. oświaty będzie pracował m.in. nad rozwiązaniem kwestii związanych z kosztami funkcjonowania i standardami realizowanymi w przedszkolach zlokalizowanych na terenie OOA, a drugi – zespół ds. prognozy rozwoju OOA zajmie się kwestią ustalenia zasad, na podstawie których zlecone będzie opracowanie średnio i długoterminowej prognozy rozwoju OOA. Kolejne posiedzenie Rady OOA zaplanowano na 11 czerwca. Odbędzie się ono w olsztyńskim ratuszu o godz. 10. Będzie na nim analizowana m.in. kwestia prowadzenia wspólnej gospodarki wodno-ściekowej na obszarze OOA.

_

_

_