Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2017 - rozstrzygnięcie


Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert dla organizacji pozarządowych na powierzenie realizacji zadań w zakresie prowadzenia na terenie powiatu olsztyńskiego punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2017.

Uchwała Zarządu Powiatu – PDF

Zestawienie złożonych ofert, punktacja końcowa – PDF