PRZYRODA - LUDZIE - WYOBRAŹNIA


Biskupiecki Dom Kultury zaprasza w piątek 26 lutego 2016 roku na wernisaż wystawy „PRZYRODA – LUDZIE – WYOBRAŹNIA” na podstawie inspiracji Andrzeja Olczaka oraz Kazimierza Olejarza. Sala wystawowa BDK – godz. 17:00.