Przewodnicząca pozostaje na stanowisku


2 lutego 2017 r. w trakcie XXII Sesji Rady Powiatu w Olsztynie pod głosowanie trafiła uchwała w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącej Rady Powiatu w Olsztynie radnej Alicji Wąsik. Taki wniosek złożył 27 stycznia br. klub „Nasz Powiat”. W wyniku tajnego głosowania Przewodnicząca pozostanie jednak na stanowisku, gdyż wniosek opozycji nie uzyskał wymaganej bezwzględnej większości.

- Takie są zasady demokracji. Wniosku nie odebrałam personalnie, a jako chęć sprawdzenia przez część radnych, czy koalicja ma większość w Radzie. Rolą opozycji jest kontrolowanie i motywowanie koalicji do jeszcze lepszej pracy na rzecz mieszkańców powiatu – powiedziała Alicja Wąsik po Sesji.

Andrzej Abako zapowiedział wycofanie drugiego z wniosków złożonych w styczniu, dotyczącego odwołania Małgorzaty Chyziak ze stanowiska Starosty Olsztyńskiego. – Nie oceniamy pracy Zarządu negatywnie, wyrazem naszego pozytywnego stosunku jest poparcie projektu budżetu Powiatu. Naszym obowiązkiem było sprawdzić, czy koalicja nadal ma mandat do pełnienia władzy. Na dziś robimy krok w tył, ale chcemy, jako opozycja, usiąść i jeszcze porozmawiać na temat sytuacji w  Radzie – podsumował radny Abako.