Przemocy mówimy - STOP!


Powiat Olsztyński po raz kolejny włącza się do akcji sprzeciwu wobec przemocy, w ramach kampanii Białej Wstążki. Zarówno męski zespół pracowników Starostwa Powiatowego w Olsztynie, jak i odwiedzający urząd panowie zgodzili się na przypięcie im białych wstążeczek jako znak poparcia dla idei kampanii.

Głównym organizatorem akcji w powiecie jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie, które w tym roku realizuje projekt w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, pt. „Dobry kierunek – (s)przeciw przemocy”.

Celem projektu jest podniesienie świadomości społecznej mieszkańców powiatu olsztyńskiego na temat zjawiska przemocy w rodzinie. Kampania „Biała Wstążka” jest wyrazem sprzeciwu dla przemocy wobec kobiet oraz złożenie deklaracji przerwania milczenia w tej kwestii, jak również wstrzemięźliwość przez stosowaniem przemocy we wszystkich jej formach i chęć reagowania na wszelkie jej przejawy.

W ramach w/w projektu organizowane są:

Ukończono następujące działania:

Warto pamiętać, że w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie funkcjonuje Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej z Punktem Interwencji Kryzysowej, gdzie osoby dotknięte przemocą mogą otrzymać schronienie oraz zostaną objęte opieką i wsparciem psychologa i prawnika.

Tutejsze Centrum zrealizowało po raz 18. program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy. W 2022 r. program odbył się na terenie powiatu w: Biskupcu, Barczewie, Dobrym Mieście, Jezioranach oraz Olsztynku; wzięło w nim udział 99 osób. Po raz 6 został przeprowadzony w Olsztynku program psychologiczno-terapeutyczny dla sprawców przemocy; udział brało 12 osób.

W PCPR działa Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych, Współuzależnionych i Ofiar przemocy. W ramach punktu zatrudnieni są specjaliści, którzy przyjmują w Starostwie Powiatowym w Olsztynie, przy Placu Bema 5 w pokoju nr 122, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr telefonu 665 237 899, 544 38 00 lub 89 544 38 00.

Całodobowo działa też telefon interwencyjny 665 237 899.

plakat_A2_biala_wstazka_ plakat_A2_help_me_

DSC_0544DSC_0547DSC_0549DSC_0557DSC_0561DSC_0565