Przekazanie sprzętu dla OSP


15 listopada 2018 roku w Urzędzie Miejskim nastąpiło uroczyste przekazanie sprzętu dla OSP z Gminy Olsztynek. W wydarzeniu uczestniczył zastępca burmistrza Olsztynka Bogusław Kowalewski, st. bryg. mgr inż. Andrzej Górzyński Komendant Miejski  Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie oraz druhny i druhowie z jednostek OSP w gminie Olsztynek.

Jest to rezultat podpisanej umowy z dnia 6 września 2018 r. o dofinansowanie na realizację zadania „Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP Olsztynek”. Jednostki z gminy Olsztynek otrzymały dotację celową ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

W ramach zadania zakupiono sprzęt ratowniczy za łączną kwotę 42 727,65 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 42 300,37 zł (99%). Wkład własny 427,28 zł (1%) Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie zakupiono następujący sprzęt ratowniczy z przeznaczeniem odpowiednio:

OSP Olsztynek (sprzęt za kwotę 21 768,75 zł)

1) defibrylator AED – 1 szt.

2) detektor wielogazowy (min. Tlen, CO, LEL) – 1 szt.

3) torba ratownicza – 1 szt.

4) butla na sprężone powietrze – 5 szt.

5) przenośny zestaw oświetleniowy – 1 szt.

OSP Waplewo (sprzęt za kwotę 5440,50 zł)

1) defibrylator AED – 1 szt.

2) parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków – 1 szt.

3) sprzęt do oznakowania terenu akcji – 1 szt.

OSP Mańki (sprzęt za kwotę 7  958,40 zł)

1) defibrylator AED – 1 szt.

2) szyny typu Kramera – 1 szt.

3) nosze typu deska – 1 szt.

4) pilarka do drewna – 1 szt.

OSP Elgnówko (sprzęt za kwotę 3 780,00 zł)

1) defibrylator AED – 1 szt.

OSP Pawłowo (sprzęt za kwotę 3 780,00 zł)

1) defibrylator AED – 1 szt.