Przedsiębiorcy podsumowali rok


Na spotkaniu rozpoczęto dyskusję o utworzeniu rady przedsiębiorczości przy burmistrzu Biskupca.

Spotkanie, które odbyło się 18 grudnia rozpoczął burmistrz Biskupca Kamil Kozłowski. Podsumował działania podjęte w gminie na rzecz przedsiębiorców i przedsiębiorczości przypominając m.in. wszystkie tematy poprzednich spotkań. Następnie bieżącą sytuację na rynku pracy szczegółowo omówiła Halina Kaszubowska – kierownik Filii Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego w Biskupcu. Przedsiębiorcy dowiedzieli się o planowanych środkach finansowych na zatrudnienie, szkolenia czy prace interwencyjne.

Głos podczas spotkania zabrał także Tadeusz Kobus z Cechu Rzemiosł Różnych w Biskupcu, który nie tylko opowiedział o rzemieślnictwie na naszych terenach, ale także przypomniał jego historię. Podczas swojego wystąpienia starszy cechu zaprezentował szablę – wierną kopię polskiej szabli oficerskiej z 1922 r., którą biskupiecki cech otrzymał z okazji stulecia niepodległości Polski za pielęgnowanie tradycji rzemieślniczych.

O szkolnictwie zawodowym w gminie opowiedział Krzysztof Janczara – dyrektor Zespołu Szkół w Biskupcu podkreślając jak ważna przy szkoleniu młodych ludzi jest współpraca z przedsiębiorcami i ich zaangażowanie. Mówił o potrzebie tworzenia klas patronackich i o tym jak ważnym jest wybór właściwego zawodu przez ucznia.

Spotkanie zakończyła dyskusja nad utworzeniem rady przedsiębiorczości przy burmistrzu Biskupca, którą podjął Krystian Szeląg, adwokat przywołując swoje doświadczenia. Wiedzą w tym zakresie podzieliła się także Jadwiga Duszkiewicz – przedsiębiorca, jedna z twórczyń Polskiej Sieci Handlowej „Lewiatan” na Warmii i Mazurach. Ustalono, że taka rada jest w Biskupcu potrzebna i na początku nowego roku rozpoczną się prace zmierzające do jej utworzenia.

Kończąc burmistrz Kamil Kozłowski życzył wszystkim spokojnych i wesołych świąt.