Przedsiębiorcy na spotkaniu


Wiele ciekawych tematów poruszono podczas spotkania przedsiębiorców.

16 stycznia br. w Biskupieckim Domu Kultury odbyło się już tradycyjne spotkanie burmistrza z przedsiębiorcami z terenu miasta i gminy Biskupiec. Było to pierwsze spotkanie w nowym roku i to z rekordową frekwencją. Rozmawiano m.in. o założeniach budżetu gminnego na rok 2020, planowanych inwestycjach i o problemach z jakimi obecnie borykają się gminy w Polsce. Ciekawych informacji dostarczył Krzysztof Ławrywjaniec – przedstawiciel Sun Investment Group Polska Sp. z o.o., który zainteresował przedsiębiorców tematem fotowoltaiki.

Wystąpienie na spotkaniu miała także Pani Jadwiga Duszkiewicz, która od 17 grudnia pełni rolę Przewodniczącej Rady Przedsiębiorców przy burmistrzu Biskupca. Poinformowała zgromadzonych o celach działania Rady, założeniach oraz o jej składzie. Przypomnijmy, że Rada pełni funkcje doradcze, przede wszystkim w zakresie wyrażania opinii oraz do podejmowania inicjatyw w sprawach dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego gminy, szczególnie w kwestii prowadzenia działalności gospodarczej i inwestycyjnej. Rada zapewnia także udział przedstawicieli środowisk gospodarczych i otoczenia biznesu w kształtowaniu polityki gospodarczej, a także rozwoju przedsiębiorczości na terenie gminy Biskupiec.