Przed nami X Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur


Jak sprzedać ziemię w internecie? Co jest bardziej efektywne: Tik-Tok czy LinkedIn? Między innymi o tym będą rozmawiać uczestnicy X Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur. Wydarzenie jest bezpłatne, ale trzeba się zarejestrować.

20 października w Kromerowie pod Barczewem rozpocznie się dwudniowy X Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur. Temat tegorocznej edycji to „Warmińsko-Mazurskie – swoboda tworzenia”. Organizatorami są Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Powiat Olsztyński.

Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur ma wzmocnić kompetencje merytoryczne uczestników w zakresie promocji gospodarczej gmin i pozwolić na wymianę doświadczeń. – Festiwal buduje spójny przekaz promocyjny, dotyczący gospodarki Warmii i Mazur i pozwala na wymianę doświadczeń między specjalistami zajmującymi się promocją gospodarczą a przedsiębiorcami – podkreślają organizatorzy.

Tegoroczna edycja to rozważania wokół dwóch głównych tematów, takich jak nowa strategia marki województwa warmińsko-mazurskiego 2021+ i fundusze europejskie dla regionu. Ponadto uczestnicy postarają się odpowiedzieć na pytania, dlaczego znane marki wybierają Warmię i Mazury i w jaki sposób kultura pomaga w promocji gospodarczej.

Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i tym razem będzie można zainspirować się przykładami dobrych praktyk i wziąć udział w warsztatach. Ich tematy to: “Ziemia obiecana. Jak sprzedać morgę ziemi w internecie?” i “Tik-Tok czy LinkedIn?”

Podczas wydarzenia zostaną również ogłoszone wyniki 9. edycji konkursu „PRO Warmia i Mazury”. Nagrodzone zostaną najlepsze projekty promocyjne zrealizowane w regionie w ubiegłym roku przez firmy i instytucje z Warmii i Mazur.

Organizatorzy podkreślają, że Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur jest skierowany głównie do przedstawicieli władz samorządowych, szefów komórek ds. promocji, rozwoju i inwestycji czy przedsiębiorców współpracujących z samorządami. Mile widziani są również przedstawiciele instytucji podległych samorządom gminnym i zajmujących się promocją, a także przedstawiciele instytucji lokalnych i tych z otoczenia biznesu z Warmii i Mazur.

Festiwal odbędzie się w Hotelu Azzun Orient SPA & Wellness w Kromerowie koło Barczewa. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, konieczna jest jednak wcześniejsza rejestracja na stronie Festiwalpromocji.pl.