Przebudowa drogi z Barczewa do Silic za unijne środki


Prawie 1,5 mln zł unijnych środków pozyskał Powiat Olsztyński na rozbudowę drogi powiatowej z Barczewa do Silic. Dzięki temu zniszczona droga doczeka się nowego przebiegu na odcinku 600 metrów. W środę 22 grudnia władze powiatu podpisały umowę z zarządem województwa na dofinansowanie inwestycji.

_

Droga Barczewo-Silice jest usytuowana ok. 15 km od Olsztyna, w południowej części gminy Barczewo. Stanowi elementarny trzon połączenia komunikacyjnego dróg krajowych nr 16 i 53. Obszar, w którym zlokalizowane jest przedsięwzięcie jest predysponowany do pełnienia funkcji turystycznej (tu leży większość jezior gminy Barczewo). Poza tym ma duży, ale niewykorzystany potencjał gospodarczy. Droga bezpośrednio doprowadza do kanału Kiermas oraz znajdujących się na jego trasie jezior Umląg i Kiermas. Niestety w chwili obecnej na kilkusetmetrowym odcinku droga zjechała praktycznie do jeziora.
- Droga została wykonana w kiepski sposób na gruntach nienośnych – mówi Krystyna Plocek, dyrektor Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie. – Poza tym na tym fatalnym odcinku droga ma dużo ostrych zakrętów.
Budowa zupełnie nowego przebiegu 600-metrowego odcinka pozwoli wyprostować drogę i odsunąć ją od jeziora. Inwestycja będzie możliwa dzięki dofinansowaniu unijnemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-13, które uzyskał Powiat Olsztyński. W środę 22 grudnia władze powiatu podpisały w starostwie umowę z zarządem województwa na dofinansowanie inwestycji. Ze strony powiatu umowę podpisali: Mirosław Pampuch, starosta olsztyński, Izabela Smolińska-Letza, wicestarosta i Lucyna Kozikowska, skarbnik powiatu, a ze strony władz województwa wicemarszałek Urszula Pasławska.
- Cieszę się, że udało nam się pozyskać unijne środki na rozbudowę tej ważnej drogi – mówił starosta Mirosław Pampuch. – Powody do zadowolenia będą mieć zapewne mieszkańcy Barczewa, Mokin, czy Silic, jak i właściciele przedsiębiorstw usytuowanych w ciągu tej drogi.
Wartość całej inwestycji to niemal 2,1 mln zł. Prawie 1,5 mln zł z tej kwoty Powiat Olsztyński pozyskał z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013. Pozostała kwota 600 tys. zł zostanie rozłożona po połowie między Powiat Olsztyński i gminę Barczewo. Jak zapewnia Krystyna Plocek przetarg na wykonanie inwestycji zostanie ogłoszony lada dzień, a prace budowlane ruszą na wiosnę. Inwestycja będzie zrealizowana do końca 2011 roku.