Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449N przez m. Barczewko do m.Barczewo.


26 października 2016 r. w budynku świetlicy wiejskiej w Barczewku odbyły się konsultacje z mieszkańcami gminy Barczewo w sprawie planowanego projektu drogowego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449N przez m. Barczewko do m.Barczewo”.

Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie w chwili obecnej analizuje wszystkie zgłoszone uwagi. Po sprawdzeniu możliwości ujęcia ich w projekcie, zmiany zostaną naniesione na mapy.

Informujemy ponadto, iż zadanie w gminach Dywity i Barczewo realizowane będzie w ramach jednego priorytetu 7b. Dokumentacje przygotowane są oddzielnie, lecz  inwestycja ma być realizowana wspólnie.

Koncepcje inwestycji:
00426_PSD_Olsztyn_Barczewko_Barczewo dr ref 2_1

00426_PSD_Olsztyn_Barczewko_Barczewo dr ref 2_2

00426_PSD_Olsztyn_Barczewko_Barczewo dr ref 2_3

00426_PSD_Olsztyn_Barczewko_Barczewo dr ref 2_4

00426_PSD_Olsztyn_Barczewko_Barczewo dr ref 2_5

00426_PSD_Olsztyn_Barczewko_Barczewo dr ref 2_6

00426_PSD_Olsztyn_Barczewko_Barczewo dr ref 2_7

00426_PSD_Olsztyn_Barczewko_Barczewo dr ref 2_8

00426_PSD_Olsztyn_Barczewko_Barczewo dr ref 2_9

00426_PSD_Olsztyn_Barczewko_Barczewo dr ref 2_10

00426_PSD_Olsztyn_Barczewko_Barczewo dr ref 2_11

00426_PSD_Olsztyn_Barczewko_Barczewo dr ref 2_12