Przebudowa drogi powiatowa 1442N od skrzyżowania z DK 51 w m. Spręcowo, do m. Tuławki, następnie drogą powiatowa 1449N do skrzyżowania z drogą powiatową 1430N Różnowo-Barczewko, następnie do granicy Olsztyna.


19 października 2016 r. o godz. 16:00 w budynku świetlicy wiejskiej w Tuławkach odbyły się konsultacje z mieszkańcami gminy Dywity w sprawie planowanego projektu drogowego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych pn. „Przebudowa drogi powiatowa 1442N od skrzyżowania z DK 51 w m. Spręcowo, do m. Tuławki, następnie drogą powiatowa 1449N do skrzyżowania z drogą powiatową 1430N Różnowo-Barczewko, następnie do granicy Olsztyna”.

Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie w chwili obecnej analizuje wszystkie zgłoszone uwagi. Po sprawdzeniu możliwości ujęcia ich w projekcie, zmiany zostaną naniesione na mapy.

00363 Olsztyn III Spręcowo dr ref 2_1_I

00363 Olsztyn III Spręcowo dr ref 2_1_II

00363 Olsztyn III Spręcowo dr ref 2_2_I

00363 Olsztyn III Spręcowo dr ref 2_2_II

00363 Olsztyn III Spręcowo dr ref 2_3_I

00363 Olsztyn III Spręcowo dr ref 2_3_II

00363 Olsztyn III Spręcowo dr ref 2_4_I

00363 Olsztyn III Spręcowo dr ref 2_4_II

00363 Olsztyn III Spręcowo dr ref 2_5_I

00363 Olsztyn III Spręcowo dr ref 2_5_II

00363 Olsztyn III Spręcowo dr ref 2_6_I

00363 Olsztyn III Spręcowo dr ref 2_6_II

00363 Olsztyn III Spręcowo dr ref 2_7_I

00363 Olsztyn III Spręcowo dr ref 2_7_II

00363 Olsztyn III Spręcowo dr ref 2_8_I

00363 Olsztyn III Spręcowo dr ref 2_8_II

00363 Olsztyn III Spręcowo dr ref 2_9_I

00363 Olsztyn III Spręcowo dr ref 2_9_II

00363 Olsztyn III Spręcowo dr ref 2_10_I

00363 Olsztyn III Spręcowo dr ref 2_10_II