Prowadzenie Spraw Stowarzyszeń Zwykłych - Powiat Olsztyński
środa, 21 Marzec 2018 , imieniny obchodzą: Ludomir, Benedykt
dodaj do ulubionych

Warmia Warto!
kalendarz wydarzeń
szybki kontakt

Starostwo Powiatowe w Olsztynie

Plac Bema 5, 10-516, Olsztyn
tel.: 89 527 21 30
tel.: 89 521 05 19
fax: 89 527 24 14
starostwo@powiat-olsztynski.pl
Lądowisko w Gryźlinach
Tagi
Sonda

Co jest największym walorem Warmii?

Prowadzenie Spraw Stowarzyszeń Zwykłych

Uproszczona formą stowarzyszenia jest stowarzyszenie zwykłe nieposiadające osobowości prawnej. Stowarzyszenie zwykłe może we własnym zakresie nabywać prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane.
Każdy członek stowarzyszenia odpowiada za zobowiązania stowarzyszenia zwykłego bez ograniczeń całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi członkami oraz stowarzyszeniem. Odpowiedzialność ta powstaje z chwilą, gdy egzekucja z majątku stowarzyszenia zwykłego okaże się być bezskuteczna.

Osoby w liczbie co najmniej trzech, zamierzające założyć stowarzyszenie zwykłe, uchwalają regulamin działalności, określający w szczególności: nazwę stowarzyszenia, cel lub cele, teren i środki działania, siedzibę przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd, zasady dokonywania zmian regulaminu działalności, sposób nabywania i utraty członkostwa, a także sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego.
Stowarzyszenie, które zamierza posiadać zarząd określa w regulaminie działalności tryb jego wyboru oraz uzupełniania składu, kompetencje, warunki ważności uchwał oraz sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych.
Stowarzyszenie, które zamierza posiadać organ kontroli wewnętrznej, określa w regulaminie działalności tryb jego wyboru, uzupełniania skład oraz jego kompetencje.

Dokumenty:

Przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe albo Zarząd składają na piśmie organowi nadzorującemu właściwemu ze względu na siedzibę stowarzyszenia wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych dołączając:

 1. regulamin działalności;
 2. listę założycieli stowarzyszenia zwykłego, zawierającą ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania oraz własnoręczne podpisy;
 3. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu;
 4. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ;
 5. adres siedziby stowarzyszenia.

Jeżeli wniosek o wpis do ewidencji składa zarząd, podpisują go wszyscy członkowie zarządu.

Stowarzyszenie zwykle powstaje i może rozpocząć działalność z chwilą wpisania do ewidencji.

Termin odpowiedzi:
Organ nadzorujący dokonuje wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku.
Jeżeli wniosek zawiera braki, organ nadzorujący wzywa do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez stowarzyszenie zwykłe wezwania. Termin 7 dni wpisania stowarzyszenia zwykłego liczy się od dnia uzupełnienia wniosku o wpis. Nieuzupełnienie wniosku o wpis  w terminie 14 dni powoduje jego bezskuteczność.

Organ nadzorujący informuje niezwłocznie przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd o dokonaniu wpisu do ewidencji albo bezskuteczności wniosku o wpis.
Stowarzyszenie zwykłe składa organowi nadzorującemu w terminie 7 dni zmiany danych załączając dokumenty stanowiące podstawę zmiany.
Ewidencja jest jawna i udostępniana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Olsztyńskiego.
Każdy ma prawo otrzymania zaświadczenia z ewidencji.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. Poz. 1393).

Wykonanie zadania: Jednostka odpowiedzialna Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej

Pracownicy odpowiedzialni:

 • Anita Spychalska – Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
  Olsztyn, Plac Bema 5 pokój 105
  telefon: 89 523 28 80
  godziny pracy: 7:00-15:00

Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych – DOC

 

image_pdfimage_print
28 / 10 / 2013

Zobacz również:

sejmpuls_powiatu

99_locek_wiadomosci_z_gmin99_emapa99_locek_strategia98_banerek-rodzinaprojekty-unijneinwestycje powiatupsd_kloceku_pracy

98_OcRSO

remontyport-mazury

 

Copyright © 2013 Powiat Olsztyński     Kalendarz imprez | Mapa serwisu | Polityka plików Cookies | Kanał rss realizacja: strony www virtualmedia.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji