czwartek, 2 Luty 2023 , imieniny obchodzą: Maria, Mirosław
dodaj do ulubionych

szlak swietej warmii
kalendarz wydarzeń
szybki kontakt

Starostwo Powiatowe w Olsztynie

Plac Bema 5, 10-516, Olsztyn
tel.: 89 527 21 30
tel.: 89 521 05 19
fax: 89 527 24 14
starostwo@powiat-olsztynski.pl
Tagi
Sonda

Prowadzenie postępowania wywłaszczeniowego w przypadku negatywnych rokowań o nabycie w drodze umowy praw do nieruchomości oraz ustalenie odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości.

Treść urzędowa:
Prowadzenie postępowania wywłaszczeniowego w przypadku negatywnych rokowań o nabycie w drodze umowy praw do nieruchomości oraz ustalenie odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości.

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wywłaszczenie powinien zawierać:

 1. Nazwę i adres siedziby wnioskodawcy.
 2. Oznaczenie nieruchomości z księgi wieczystej lub zbioru dokumentów oraz z ewidencji gruntów.
 3. Cel publiczny, do którego realizacji nieruchomość jest niezbędna.
 4. Powierzchnię nieruchomości, a jeżeli wywłaszczeniem ma być objęta tylko jej część – powierzchnię tej części i całej nieruchomości.
 5. Dotychczasowy sposób korzystania z nieruchomości i stan jej zagospodarowania.
 6. Lokale zamienne oraz sposób ich zapewnienia najemcom wywłaszczonych lokali.
 7. Właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, a w razie braku danych umożliwiających określenie tych osób – włdającego nieruchomością zgodnie z wpisem w ewidencji gruntów.
 8. Osobę, której przysługują ograniczone prawa rzeczowe na nieruchomości.
 9. Nieruchomość zamienną, jeżeli jednostka samorządu terytorialnego taką oferuje.
 10. Inne okoliczności istotne w sprawie.

Do wniosku dodatkowo należy dołączyć:

 1. Dokumenty z przebiegu rokowań.
 2. Wypis i wyrys z planu miejscowego, a w przypadku braku planu miejscowego decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 3. Mapę z rejestrem nieruchomości objętych wnioskiem o wywłaszczenie lub mapę z podziałem i rejestrem nieruchomości oraz decyzję zatwierdzającą ten podział, jeżeli wniosek dotyczy tylko części nieruchomości.
 4. Odpis z księgi wieczystej założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem albo zaświadczenie o stanie prawnym, jaki wynika ze zbioru dokumentów.
 5. W razie braku dokumentów, o których mowa w pkt 4, zaświadczenie właściwego sądu stwierdzające, że nieruchomość nie ma założonej ksiegi wieczystej lub że nie jest dla niej prowadzony zbiór dokumentów.

Opłaty:

 1. Opłata skarbowa – brak.
 2. Wnioskodawcę obciążają koszty odszkodowania.

Termin odpowiedzi: Podjęcie zadania w ciągu miesiąca. 2. Realizacja zgodnie z wymogami ustawy.

Tryb odwoławczy:
Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem Starosty Olsztyńskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Odwołanie można złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5 lub przesłać za pośrednictwem poczty.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.).

Wykonanie zadania: Jednostka odpowiedzialna Referat Uwłaszczeń, Odszkodowań i Ochrony Gruntów Rolnych

Pracownicy odpowiedzialni

 • Grażyna Kubrowska – Referat Uwłaszczeń, Odszkodowań i Ochrony Gruntów Rolnych
  Olsztyn, Plac Bema 5 pokój 107
  telefon: 523 28 87
  godziny pracy: 7-15
image_pdfimage_print

geoportal_m

PKZ_2

99_locek_strategia

98_banerek-rodzina

PKZ_2

projekty-unijne

inwestycje powiatu
psd_klocek

u_pracy

RSO

nieodplatna_pomoc

PKZ_2

Copyright © 2013 Powiat Olsztyński     Kalendarz imprez | Mapa serwisu | Polityka plików Cookies | Kanał rss realizacja: strony www virtualmedia.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji