czwartek, 2 Luty 2023 , imieniny obchodzą: Maria, Mirosław
dodaj do ulubionych

szlak swietej warmii
kalendarz wydarzeń
szybki kontakt

Starostwo Powiatowe w Olsztynie

Plac Bema 5, 10-516, Olsztyn
tel.: 89 527 21 30
tel.: 89 521 05 19
fax: 89 527 24 14
starostwo@powiat-olsztynski.pl
Tagi
Sonda

Prowadzenie postępowania wywłaszczeniowego w przypadku negatywnych rokowań o nabycie w drodze umowy praw do nieruchomości oraz ustalenie odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości.

Treść urzędowa:
Prowadzenie postępowania wywłaszczeniowego w przypadku negatywnych rokowań o nabycie w drodze umowy praw do nieruchomości oraz ustalenie odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości.
Wymagane dokumenty:
Wniosek o wywłaszczenie powinien zawierać:
1. Nazwę i adres siedziby wnioskodawcy.
2. Oznaczenie nieruchomości z księgi wieczystej lub zbioru dokumentów oraz z ewidencji gruntów.
3. Cel publiczny, do którego realizacji nieruchomość jest niezbędna.
4. Powierzchnię nieruchomości, a jeżeli wywłaszczeniem ma być objęta tylko jej część – powierzchnię tej części i całej nieruchomości.
5. Dotychczasowy sposób korzystania z nieruchomości i stan jej zagospodarowania.
6. Lokale zamienne oraz sposób ich zapewnienia najemcom wywłaszczonych lokali.
7. Właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, a w razie braku danych umożliwiających określenie tych osób – włdającego nieruchomością zgodnie z wpisem w ewidencji gruntów.
8. Osobę, której przysługują ograniczone prawa rzeczowe na nieruchomości.
9. Nieruchomość zamienną, jeżeli jednostka samorządu terytorialnego taką oferuje.
10. Inne okoliczności istotne w sprawie.

Do wniosku dodatkowo należy dołączyć:
1. Dokumenty z przebiegu rokowań.
2. Wypis i wyrys z planu miejscowego, a w przypadku braku planu miejscowego decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
3. Mapę z rejestrem nieruchomości objętych wnioskiem o wywłaszczenie lub mapę z podziałem i rejestrem nieruchomości oraz decyzję zatwierdzającą ten podział, jeżeli wniosek dotyczy tylko części nieruchomości.
4. Odpis z księgi wieczystej założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem albo zaświadczenie o stanie prawnym, jaki wynika ze zbioru dokumentów.
5. W razie braku dokumentów, o których mowa w pkt 4, zaświadczenie właściwego sądu stwierdzające, że nieruchomość nie ma założonej ksiegi wieczystej lub że nie jest dla niej prowadzony zbiór dokumentów.

Opłaty:
1. Opłata skarbowa – brak.

2. Wnioskodawcę obciążają koszty odszkodowania.

Termin odpowiedzi:
1. Podjęcie zadania w ciągu miesiąca. 2. Realizacja zgodnie z wymogami ustawy.
Tryb odwoławczy:
Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem Starosty Olsztyńskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Odwołanie można złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5 lub przesłać za pośrednictwem poczty.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(j.t. Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.).

Wykonanie zadania:

Jednostka odpowiedzialna
Referat Uwłaszczeń, Odszkodowań i Ochrony Gruntów Rolnych
Pracownicy odpowiedzialni
  • Grażyna Kubrowska
    - Referat Uwłaszczeń, Odszkodowań i Ochrony Gruntów Rolnych
    Olsztyn, Plac Bema 5 pokój 107
    telefon: 523 28 87
    godziny pracy: 7-15
image_pdfimage_print

geoportal_m

PKZ_2

99_locek_strategia

98_banerek-rodzina

PKZ_2

projekty-unijne

inwestycje powiatu
psd_klocek

u_pracy

RSO

nieodplatna_pomoc

PKZ_2

Copyright © 2013 Powiat Olsztyński     Kalendarz imprez | Mapa serwisu | Polityka plików Cookies | Kanał rss realizacja: strony www virtualmedia.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji