Pre-umowy podpisane


30 stycznia br. w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie m.in. burmistrz Olsztynka podpisał pre-umowy na realizację projektów inwestycyjnych w ramach przynależności do sieci Cittaslow.

Środki z funduszy europejskich zostaną przeznaczone na realizację 4 projektów inwestycyjnych o łącznej wartości
11 100 000,00 PLN. Będą to: zagospodarowanie plaży miejskiej nad jeziorem Jemiołowo, adaptacja pomieszczeń w kinie Grunwald na siedzibę Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej, rewitalizacja zabytkowej wieży ciśnień oraz wdrożenie programu profilaktyki raka szyjki macicy poprzez zakup szczepionek i przystosowanie pomieszczeń do ich podawania.

Od 5 lat Olsztynek należy do Stowarzyszenia Miast Cittaslow. Aby znaleźć się w sieci Miast Dobrego Życia trzeba jednak spełnić wiele warunków, przez co pośrednio to sama sieć wyznacza kierunki rozwoju jej członków. Miasta przyjęte do sieci oprócz poprawy swojej infrastruktury zobowiązane są m.in. do rewitalizacji obszarów zabytkowych, dbania o tradycje, historię i lokalną kuchnię. Biorąc zatem pod uwagę fakt, iż miasta spod znaku ślimaka przyjmują wspólne cele dla polepszania jakości życia mieszkańców i przybliżania kultury dobrego życia, 30 października 2015 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podpisał porozumienie ze stowarzyszeniem „Polskie Miasta Cittaslow”, na podstawie którego przygotowany przez zrzeszenie miast program „Ponadlokalny program rewitalizacji sieci miast Cittaslow Województwa Warmińsko-Mazurskiego” otrzyma finansowe wsparcie w ramach Regionalnego Programu dla województwa warmińsko-mazurskiego (RPO WiM 2014-2020). Planowane w Programie działania mają doprowadzić m.in. do przywrócenia funkcji społecznych, gospodarczych i kulturalnych zdegradowanych obszarów miejskich, adaptacji istniejącej zabudowy i odnowy zabytków, a także przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych.

Dzięki członkostwu Olsztynka w sieci powstała zatem możliwość podjęcia kolejnych inwestycji w mieście poprawiających jakość życia w wyżej wskazanych obszarach. W ramach Lokalnego Programu Rewitalizacyjnego gminy Olsztynek założono, że obszar rewitalizowany w Olsztynku w 2024 r. będzie terenem zaktywizowanym społecznie, gospodarczo i przestrzennie natomiast realizacja działań przyczyni się do kompleksowych rozwiązań problemów występujących na obszarze zdegradowanym bądź znacząco ograniczy ich skalę. Nastąpi wzrost aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców a efektem zagospodarowania przestrzeni miejskiej będzie poprawa integracji społeczeństwa gminy Olsztynek oraz poprawa atrakcyjności turystycznej Olsztynka. Wszystkie powyższe założenia mają zostać zrealizowane poprzez wdrożenie 5 projektów, tj.:

1. Utworzenie Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej „Ucz się w ruchu” – 920 000,00 PLN,

2. Zagospodarowanie plaży miejskiej – 6 300 000,00 PLN,

3. Adaptacja pomieszczeń w istniejącym kinie na siedzibę Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej
500 000,00 PLN,

4. Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne „Rewitalizacja zabytkowej wieży ciśnień” – 4 000 000,00 PLN,

5. Zakup szczepionek i przystosowanie pomieszczenia do ich podawania – 300 000,00 PLN.