Zwrot zatrzymanego prawa jazdy


Wymagane dokumenty:

1. Dokument tożsamości
2. Wniosek (składamy osobiście)
3. Opłata

Opłaty można dokonać w kasie na terenie urzędu lub na konto:

W przypadku odbioru dokumentu z depozytu:
- 0,50 – opłata ewidencyjna
Nazwa rachunku – Dochody Starostwa
Numer rachunku: 46 1560 0013 2013 1105 7000 0003

- 10, 00 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji o zwrocie dokumentu
Nazwa rachunku – Urząd Miasta Olsztyna
Numer rachunku – 63 1020 3541 0000 5002 0290 3227

Czas oczekiwania:

Prawo jazdy wydaje się niezwłocznie po złożeniu wymaganych dokumentów.