środa, 24 Styczeń 2018 , imieniny obchodzą: Ildefons, Rajmund
dodaj do ulubionych

Warmia Warto!
kalendarz wydarzeń
szybki kontakt

Starostwo Powiatowe w Olsztynie

Plac Bema 5, 10-516, Olsztyn
tel.: 89 527 21 30
tel.: 89 521 05 19
fax: 89 527 24 14
starostwo@powiat-olsztynski.pl
Lądowisko w Gryźlinach
Tagi
Sonda

Co jest największym walorem Warmii?

Prawo jazdy – wymiana zagranicznego prawa jazdy

Treść urzędowa:
Dokonywanie wymiany prawa jazdy wydanego za granicą, za opłatą po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej

Wymagane dokumenty:
W przypadku wymiany prawa jazdy wydanego za granicą przez państwo-stronę konwencji o ruchu drogowym lub odpowiadającego wzorowi prawa jazdy określonemu w tych konwencjach, a także prawa jazdy, których wzór nie jest określony w konwencjach o ruchu drogowym, wydane przez państwo członkowskie Unii Europejskiej bądź stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym:
1. wniosek (formularz do pobrania ( or_kom_wn_17.pdf ))
2. fotografia,
3. kserokopia zagranicznego prawa jazdy,
4. tłumaczenie prawa jazdy wykonane przez przysięgłego tłumacza lub właściwego konsula RP,
5. kserokopia karty pobytu, wizy pobytowej cudzoziemca lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium RP albo zaświadczenia, że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy
6. dowód osobisty (do wglądu),
7. dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy.
Uwaga: W przypadku wymiany wydanego zagranicznego prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym – wniosek o wymianę prawa jazdy wraz z w/w załącznikami składa się za pośrednictwem ośrodka egzaminowania, w którym zdaje się część teoretyczną egzaminu państwowego. Zwolnienie z egzaminu dotyczy tylko osoby, która posiada prawa jazdy wydane przez państwa wskazane powyżej.

Opłaty:
Opłata skarbowa:
Nie podlega opłacie skarbowej.

Opłata administracyjna:
Za wymianę prawa jazdy uiszcza się opłatę w wysokości 100,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 100,00 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł).
Nazwa rachunku – Dochody Starostwa
Numer rachunku – 42 1140 1111 0000 4163 2600 1002
Tytuł wpłaty – Opłaty komunikacyjne:

Termin odpowiedzi:
Wymiana prawa jazdy następuje w drodze decyzji administracyjnej w terminie do 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Olsztyńskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia odbioru decyzji lub dokumentu.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazd (Dz. U. z 2011 r. Nr 30, poz. 151 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Trasportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (Dz.U.z 2012 r.,Poz.1005),
 • rozporządzenie Ministra Trasportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawniania do kierowania pojazdami (Dz.U.2012.973 z późń. zm),
 • rozporządzenie Ministra Trasportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami
 • rozporządzenie Ministra Trasportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz.U.z 2012, Nr 79, poz. 447),

Wykonanie zadania: Jednostka odpowiedzialna Wieloosobowe stanowiska pracy do spraw wydawania uprawnień kierowcom

Pracownicy odpowiedzialni

 • Barbara Lewandowska – Wieloosobowe stanowiska pracy do spraw wydawania uprawnień kierowcom
  Olsztyn, Plac Bema 5 pokój 12
  telefon: 521 05 22
 • Zbigniew Czyża – Wieloosobowe stanowiska pracy do spraw wydawania uprawnień kierowcom
  Olsztyn, Plac Bema 5 pokój 18
  telefon: 521 05 24
 • Mariusz Salamon – Wieloosobowe stanowiska pracy do spraw wydawania uprawnień kierowcom
  Olsztyn, Plac Bema 5 pokój 18
  telefon: 521 05 24
 • Sylwia Bukowska – Wieloosobowe stanowiska pracy do spraw wydawania uprawnień kierowcom
  Olsztyn, Plac Bema 5 pokój 18
  telefon: 521 05 24
  Agnieszka Bratek – Referat Komunikacji i Transportu oraz Zamiejscowe Stanowiska Pracy w Dobrym Mieście
  Dobre Miasto ul. 1 – go Sierpnia 1
  telefon: 616 33 17
 • Ewa Ciskowska – Referat Komunikacji i Transportu oraz Zamiejscowe Stanowiska Pracy w Biskupcu
  Biskupiec ul. Armii Krajowej 1b
  telefon: 715 44 63
 • Edyta Kielak – Referat Komunikacji i Transportu oraz Zamiejscowe Stanowiska Pracy w Dobrym Mieście
  Dobre Miasto ul. 1 – go Sierpnia 1
  telefon: 616 33 17
 • Anna Bazis – Referat Komunikacji i Transportu oraz Zamiejscowe Stanowiska Pracy w Biskupcu
  Biskupiec ul. Armii Krajowej 1b
  telefon: 715 44 63
image_pdfimage_print
29 / 10 / 2013

Zobacz również:

sejmpuls_powiatu

99_locek_wiadomosci_z_gmin99_emapa99_locek_strategia98_banerek-rodzinaprojekty-unijneinwestycje powiatupsd_kloceku_pracy

98_OcRSO

remontyport-mazury

 

Copyright © 2013 Powiat Olsztyński     Kalendarz imprez | Mapa serwisu | Polityka plików Cookies | Kanał rss realizacja: strony www virtualmedia.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji