Wydanie uprawnienia


Wydanie prawa jazdy:

1. Opłaty można dokonać w kasie na terenie urzędu lub na konto:
-100,50 zł – opłata za wydanie prawa jazdy
Nazwa rachunku – Dochody Starostwa
Numer rachunku – 42 1140 1111 0000 4163 2600 1002
Tytuł opłaty – imię i nazwisko, wydanie prawa jazdy

Wydanie prawa jazdy z potwierdzeniem kwalifikacji zawodowej:

Opłaty można dokonać w kasie na terenie urzędu lub na konto:
1. 100,50 zł – opłata za wydanie prawa jazdy
Nazwa rachunku – Dochody Starostwa
Numer rachunku – 42 1140 1111 0000 4163 2600 1002
Tytuł opłaty – imię i nazwisko, wydanie prawa jazdy
2. Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowcy.
3. Orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowcy.
4. Kwalifikacja zawodowa

Czas oczekiwania:

Prawo jazdy wydaje się w terminie 10 do 30 dni liczone od daty złożenia dokumentów.