Przywrócenie cofniętego uprawnienia


Wymagane dokumenty:
1. Dokument tożsamości
2. Wniosek (składamy osobiście)
3. Opłata
4. Fotografia (w przypadku wydawania nowego dokumentu)*
* kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożeniem wniosku
- osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami – w takim wypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do lat 16 lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2011.127.721)
- osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej

Jeżeli kierowca był skierowany na badania lekarskie, badania psychologiczne lub kurs reedukacyjny powinien dostarczyć odpowiednio:
- Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami
- Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami
- Kurs reedukacyjny
Opłaty można dokonać w kasie na terenie urzędu lub na konto:

W przypadku odbioru dokumentu z depozytu:
- 0,50 – opłata ewidencyjna
Nazwa rachunku – Dochody Starostwa
Numer rachunku: 46 1560 0013 2013 1105 7000 0003

- 10, 00 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji o przywróceniu/ zwrocie dokumentu

Nazwa rachunku – Urząd Miasta Olsztyna
Numer rachunku – 63 1020 3541 0000 5002 0290 3227

Rodzaj wysokości opłaty zależny jest od konkretnej sytuacji kierowcy. Opłaty można dokonać w kasie na terenie urzędu lub na konto po wcześniejszym uzgodnieniu.

W przypadku wydania nowego dokumentu:
-100,50 zł – opłata za wydanie prawa jazdy
Nazwa rachunku – Dochody Starostwa
Numer rachunku: 46 1560 0013 2013 1105 7000 0003

Tytuł opłaty – imię i nazwisko, wydanie prawa jazdy

Czas oczekiwania:

Prawo jazdy wydaje się w terminie od 10 do 30 dni liczone od daty złożenia dokumentów.